Wat je zoekt kun je vast bij ons vinden.


Zoekresultaten

De tekst ‘team’ werd 1372 keer gevonden in 378 pagina's.


25. Hoe leren docenten van elkaar in ontwerpteams?
  ... kennis) binnen deze ontwerpteams. Er zijn 9 teams geobserveerd ...
  ... over de bijdrage van docent-ontwerpteams aan het collectief leren op dit ...
  ... te begrijpen hoe docenten in de teams impliciete kennis expliciet maken ...

26. Versterking voor het Belgische Team
  ... Versterking voor het Belgische Team ...
  ... In gesprek gaan met individuen en teams over wat hen bezielt, wat hen ...
  ... collega die het ondersteunende team in België zal gaan versterken. ...

27. Proefschrift: gezamenlijke curriculumontwikkeling in docentontwerpteams
  ... in het onderwijs over hoe docententeams samenwerken aan het herontwerp ...
  ... van het ontwikkelproces. Zelfs als teams geen formele of bewuste keuzes ...
  ... passend bij de behoeften van de teams. Meer weten? Download ...

28. De start van het eerste ‘continu verantwoordelijke team’ (CVT)
  ... (‘continu verantwoordelijke team’) is inmiddels aan het werk ...
  ... om deze betrokkenheid gerichter op teamniveau te gaan organiseren vanuit ...
  ... verhaal waarmee ze naar het eerste team kunnen trekken. Transparant in ...

29. Van betrokkenheid naar invloed, hoe organiseren we dat?
  ... met z’n drieën het coachteam. Zij acteerden echt als team en ...
  ... in de fabriekzelforganiserende teams; zelfstandige teams kwamen ...
  ... ? Woorden zoals zelfsturende teams, zelfgeorganiseerde teams; ...

30. Veranderen in de zorg: Waarom ‘Large Scale Interventions’ (LSI) en zelfsturende teams goed samengaan
  ... (LSI) van toegevoegdeteams is dat teamleden gezamenlijk en integraal ...
  ... meer regie en invloed aan lokale teams, maar hoe deze regie vorm krijgt ...
  ... de implementatie van zelfsturende teams, noch dat je er bent zolang je ...

31. Catching up where we left off

32. Innovatief competentiemanagement ondersteunt innovatieve organisatie
  ... zijn kritieke competenties om als team beter te worden in de opdracht die ...
  ... zijn, hoe ze gespreid zijn in het team en in welke mate medewerkers die ...
  ... hun onderscheidend vermogen als team. Onze rol bestond er uit ...