Wat je zoekt kun je vast bij ons vinden.


Zoekresultaten

De tekst ‘sociaal’ werd 132 keer gevonden in 69 pagina's.


25. Lerend netwerk 'Ontwikkelen vanuit talent en bezieling' valt in de prijzen
  ... alle projecten bij het Europees Sociaal Fonds (ESF) een drietal projecten ...
  ... uitgeschreven voor het Europees Sociaal Fonds (ESF). De goedkeuring ...

26. Veranderen in de zorg: Waarom ‘Large Scale Interventions’ (LSI) en zelfsturende teams goed samengaan
  ... een groot deel gestoeld op het sociaal constructionisme. De werkelijkheid ...
  ... paradigma is voor is volgens de sociaal constructionisten een sociale ...
  ... betekenissen. Het accent van de sociaal constructionistische ...

27. Educatief pakket 'Vlieg erin!'
  ... geeft concreet lesmateriaal om de sociaal-emotionele ontwikkeling van ...

28. Zelfsturing en zelfregulatie. Op zoek naar kenmerkende competenties van de nieuwe professional
  ... stukje aarde; zelfsturing als sociaal gedrag'. Het behandelt een aantel ...

29. De baas die het niet altijd weet
  ... ;, zegt Niel Van Meeuwen (30), sociaal pedagoog en adviseur bij Kessel & ...

30. Luc Verheijen over VUURwerkt: Talent en bezieling centraal
  ... en projecten aan in het kader van sociaal-economische streekontwikkeling en ...

31. Andragologie en Human Resource Development
  ... zijn kennisproductiviteit, sociaal kapitaal, zelfsturing, autonomie, ...

32. Neem je talenten onder de loep
  ... Ben je bv. iemand voor wie (veel) sociaal contact een bron van energie is? ...