Aart Goedhart - De kunst van het volgen
HomeBoekwinkel › Boek

De kunst van het volgen

Door: Bart Drenth, Ber Damen, Aart Goedhart - ; Uitgever: Van Gorcum, ISBN-13: 9789023240600 / ISBN-10: 902324060x   12-09-2005

De kwaliteit van een organisatie staat of valt met de kwaliteit van het leiderschap. Veel mensen zullen deze stelling zonder meer onderschrijven. Over leiderschap zijn dan ook hele bibliotheken vol geschreven. Het aantal mensen dat leiding ontvangt, is echter vele malen groter dan het aantal leidinggevenden. Toch is er in de vakliteratuur tot nu toe nauwelijks aandacht voor het ontvangen van leiding en de verschillende manieren waarop dat kan gebeuren.

In 'De kunst van het volgen' staat daarom goed volgerschap centraal. Volgens de auteurs komen veel problemen in organisaties voort uit het gebrekkig ontvangen van leiding. Wellicht is goed volgerschap zelfs nog belangrijker voor het slagen van organisaties dan goed leiderschap. Aan de hand van vele praktijkvoorbeelden onderscheiden Bart Drenth, Ber Damen en Aart Goedhart verschillende typen volgers. Op basis hiervan komen zij tot een pleidooi voor 'licht leiderschap' en 'zwaar volgerschap'.

Dankzij de herkenbare praktijkvoorbeelden, de levendige beschrijvingen en de prikkelende stellingnames is 'De kunst van het volgen' van belang voor zowel ontvangers als gevers van leiding. Meer aandacht voor goed volgerschap zal zich niet alleen vertalen in betere prestaties voor de organisatie als geheel, maar ook in bevredigender werk voor alle betrokkenen.