Dr. Tjip de Jong!

17 apr 10

Dr. Tjip de Jong!

Gisteren, vrijdagmiddag 16 april 2010, verdedigde onze collega Tjip de Jong zijn proefschrift. De afgelopen vier jaar deed Tjip onderzoek naar de waarde van netwerken tussen mensen. Hij was benieuwd hoe deze netwerken leiden tot verbeteringen en vernieuwingen. Het proefschrift draagt de titel: 'Linking social capital to knowledge productivity: An explorative study on the relationship between social capital and learning in knowledge-productive networks'. De dag voor de verdediging verscheen in het Financieele Dagblad een interview met Tjip.

 

Onderzoek naar netwerken en innovatie

De verdediging volgde op het 'lekenpraatje'. Tjip deed tijdens deze presentatie uit de doeken wat hém nou zo fascineert: "In de tijd dat ik werkte met studenten kwam ik er al gauw achter dat leren niet alleen te maken met een docent, een leerling en lesstof. Het doet er ook toe of mensen het met elkaar kunnen vinden, en hoe de sfeer is". Tjip wilde meer snappen van die andere kant van het leren. Die te maken heeft met de relaties tussen mensen. Innovatie fascineert hem ook: "Het werken aan verbeteringen en vernieuwingen is geen stapsgewijs proces dat je van A naar B kunt vastleggen. Het is een veel weerbarstiger proces. Maar wat voor interventies werken daar dan wel in? Dat wilde ik te weten komen". Het werken met projectgroepen is geen heilige graal bij het bevorderen van innovatie. Hierover zegt Tjip in het Financieele Dagblad: "het is slimmer om bestaande netwerken die zich bezighouden met een vraagstuk in te zetten voor vernieuwing dan steeds maar projecten op te starten die op niets uitlopen".

 

Centrale vraag en aanpak

De vraag die centraal staat in zijn onderzoek is: Hoe beïnvloeden eigenschappen van sociaal kapitaal kennisprodroductiviteit in sociale netwerken? De aanpak bestond uit case studies waarbij netwerken langere tijd gevolgd werden. Bijvoorbeeld een netwerk binnen de gezondheidszorg dat zich bezig hield met dwang en drang. Of een netwerk binnen een ROC dat wil weten hoe ICT het leren van studenten kan ondersteunen. De veelheid aan onderzoekers waar Tjip mee samenwerkte gedurende het onderzoek doet geloven dat ook binnen het onderzoeksteam het nodige aan sociaal kapitaal ontwikkeld is.

 

Enkele bevindingen 

  • De netwerken waar kennisproductiviteit plaatsvond in de vorm van verbeteringen en vernieuwingen hadden alle vertakkingen buiten de organisatie. Dus met bijvoorbeeld cliënten, klanten of leerlingen.
  • Een netwerk kan niet zonder een urgente werkgerelateerde vraag.
  • Er moet een initiator zijn die open staat voor een nieuwe aanpak en die zich verbindt aan de vraag.
  • Het is van belang samen aan de slag te gaan en wat te maken. Volgens Tjip "laten groepen zich te vaak verleiden om te blijven praten, doelen vast te stellen of kaders te bepalen. Men moet aan de slag!"
  • De 'hartslag' van een netwerk is te zien in vijf fases: Initiatiefnemen; Uitnodigen; Verbinden; Creëren en Uitstralen.

 

Waardering, lof en kritische vragen

De leden van de promotiecommissie spraken veel waardering voor het verkennende werk dat Tjip met dit onderzoek heeft verricht naar sociaal kapitaal en de relatie met vernieuwing. En er was lof voor het navolgbare verslag in de vorm van het proefschrift. De vijf opponenten stelden tijdens de verdediging -geheel in lijn met hun taak- diverse kritische vragen. Eén opponent die onverwacht niet aanwezig kon zijn, liet toch van zich horen via een brief. In antwoord op de vragen ging van de commissieleden ging Tjip dieper in op onder andere de affectieve kant van netwerken en sociaal kapitaal. Hij sprak over het soort interventies dat geschikt is om te werken aan sociaal kapitaal en over de maakbaarheid van sociale netwerken. 

 

Dr. Tjip!

Na beraad van de commissie werd het diploma uitgereikt. Tjip is doctor! Met plezier konden we luisteren naar de loftuitingen in de laudatio uitgesproken door de promotor. 

 


 Reacties op dit item

Beste Doctor T. de Jong !
Wat zie je er keurig uit op de proefschriftverdediging. Interessant om te lezen waar het ook allemaal over gaat. Nogmaals : knap werk en bedankt voor de verzonden literatuur ! Het ga je goed ! Liefs, Sabine
Door: Sabine | 23-04-2010 09:23

Reageer op dit item

Naam

E-mail

Reactie

 


Andere interessante blogs op het thema “Kessels & Smit” voor jou geselecteerd:


Dit item is niet beschikbaar in het Nederlands.

9 nov...

Buitenspelen! Ervaringen van 3 maanden Ďspelení bij K&S

27 jun

Buitenspelen! Ervaringen van 3 maanden Ďspelení bij K&S

In 2002 ben ik bij de gemeente Amsterdam gaan werken waar ik op verschillende plekken in verschillende rollen heb gewerkt. Om in 2014 te landen bij de Amsterdamse School, het leer- en ontwikkelinstituut van de gemeente Amsterdam. Het vak van ontwerpen vind ik geweldig en...

Dit item is niet beschikbaar in het Nederlands.

26 jun...

Veiligheid & Mindset

28 mei

Veiligheid & Mindset

In sectoren als de industrie en de bouw is arbeidsveiligheid letterlijk van levensbelang. Leidinggevenden hebben een belangrijke rol in het sturen op een veilige cultuur en manier van werken in de organisatie. Vaak horen we leiders zeggen: “Ik heb weinig invloed op de veiligheidssituatie op...

In de maak: het K&S jubileumboek

4 apr

In de maak: het K&S jubileumboek

Vrijdagochtend 9.00u. In de mooiste kamer van ons pand op de Maliebaan zitten Derk van der Pol, Mara Spruyt en Marijke Boessenkool aan tafel voor het wekelijks jubileumboekoverleg. Want er is een jubileumboek voor K&S Nederland in de maak. Een boek waarin we wie en...

Storytelling van binnenuit

20 mrt

Storytelling van binnenuit

Samen met mijn collega Kirste den Hollander gaf ik onlangs een workshop storytelling. We kregen van deelnemers terug dat ze nieuwsgierig waren naar ‘hoe’ je het verhaal (van de organisatie) nu naar buiten vertelt. Iets waarvan deelnemers achteraf aangaven dat ze daar meer van gehoopt...

Een ongeval op het werk, doodnormaal

12 feb

Een ongeval op het werk, doodnormaal

Het is in Nederland niet vanzelfsprekend dat je ’s avonds gezond thuiskomt van je werk. In 2016 gold voor ten minste 2500 mensen dat ze met een ernstig letsel hun werkplek hebben verlaten. ISZW publiceerde in juni jl. een rapport over ernstige arbeidsongevallen. In het...

De impact van een leiderschapsprogramma

28 nov 17

De impact van een leiderschapsprogramma

Een leiderschapsprogramma ondersteunt managers in een grote internationale organisatie in hun ontwikkeling. In 2011 werd Kessels & Smit gevraagd om het programma te herontwerpen. In de afgelopen jaren ontvingen we veel positieve feedback van deelnemers en andere betrokkenen. We hadden echter nog geen compleet beeld...
vorige
1 2 3 ... 28 29 30
volgende