Voorkant Linking social capital

De link tussen sociaal kapitaal en kennisproductiviteit


Vandaag ontving ik het eerste exemplaar van mijn boek "De link tussen sociaal kapitaal en kennisproductiviteit". Een verkennende studie naar de relatie tussen sociaal kapitaal en leren in kennisproductieve netwerken.

Waarom zijn sommige netwerken succesvoller in het realiseren van innovatie dan andere? Waarom lukt het sommige groepen te werken zonder last te hebben van hiërarchische grenzen and tegelijkertijd vernieuwingen en verbeteringen in het werk te realiseren? Hoe leren deze netwerken? And wat zijn netwerkeigenschappen die hiervoor belangrijk zijn? Dit boek presenteert de resultaten van een vierjarig promotieonderzoek naar deze vragen. Met praktijkstudies van meer dan zeventien netwerken wordt er een theoretisch raamwerk gepresenteerd waarin de eigenschappen van sociaal kapitaal en kennisproductiviteit aan elkaar worden verbonden. Dit boek nodigt u uit om kennis te maken met de wereld van sociaal kapitaal, praktijkgericht onderzoek en leren dat leidt tot innovatie. Tegelijkertijd biedt het praktische handvatten om aan de slag te gaan binnen je eigen organisatie of netwerk.

Op 16 april 2010 om 14.45 verdedig ik mijn proefschrift aan de Universiteit Twente. Je bent van harte uitgenodigd!