bloem

Mindfulness: basis voor goed gesprek


“Mindfulness means paying attention in a particular way;
On purpose, in the present moment, and nonjudgmentally.
”       

Onlangs werkten we tijdens een ‘Kessels & Smit’ dag met ons gezelschap rond het thema ‘mindfulness’. De oefeningen die we deden en de gesprekken die we voerden vanuit een aandachtvolle houding, brachten ons van de ‘doe-modus’ naar de ‘zijn-modus’. Er was een opmerkelijke rust tijdens de lunch en ik merkte dat we met weinig woorden tot mooie, verdiepte gesprekken kwamen.

Wat is dat: mindfulness?

 

Mindfulness

To be mindful betekent ‘opmerkzaam’ zijn of ‘wakker’ zijn. Mindfulness is doelbewust je aandacht richten op het moment, zonder oordeel. Het is een vorm van concentratie waarin je je op een niet- reactieve manier bewust bent van je fysieke sensaties en emoties en van het moment.

 

Belang voor ons werk

De ervaring op onze bijeenkomst sterkte me in de gedachte dat mindfulness een thema is dat in ons werk veel betekenis kan hebben. Als je je bewust bent van het moment zoals dat zich aandient en daarin volledig aanwezig bent, wordt communicatie en interactie to the point en kan je adequaat handelen. Het maakt ook dat je minder oordeelt over wat zich nu voordoet. Gedachten zijn dan eerder gewoon gedachten in plaats van negatieve of positieve gedachten.
En het sterkere bewust zijn helpt je handelen vanuit de waarden die je belangrijk vindt.

 

Aan de slag

Enkele oefeningen en tips voor dagelijkse aandacht.Haal voordat je je bed uitstapt vijf keer aandachtig adem.Doe je dagelijkse bezigheden met aandacht, zoals tandenpoetsen, je schoenen aantrekken en de deur uitstappen.Neem geluiden bewust in je op. Luister echt naar een vogel, trein, gelach, de wind. Wees aanwezig en wakker.Eet met aandacht. Kijk bewust naar je eten, ruik het, kauw het en slik het dan pas door. Praat en luister aandachtig. Kun je luisteren zonder het op dat moment eens of oneens te zijn met wat er gezegd wordt- of ben je al aan het bedenken wat jij zo zult gaan zeggen?Wees je bewust van spanningen in je lichaam. Probeer er naar toe te ademen en wat van de spanning los te laten. Doe wat oefeningen tijdens de dag.

 

Meer lezen?

Enkele boeken:

  • Mindfulness. In de maalstroom van je leven, door Edel Maex, 2006 (ISBN 90-209-6516-6)
  • Werken met Mindfulness. Basisoefeningen, door Edel Maex, 2008 (ISBN 978-90-209-7676-2)
  • Handboek Meditatief Ontspannen, door Jon Kabat-Zinn, 2004 (ISBN 90-230-1044-2)

 

Een gedicht....

Als ik zit, dan zit ik.
Als ik sta, dan sta ik.

Als ik ga, dan ga ik, zei de man.

Maar dat doe ik ook, onderbrak de ander hem.

Nee reageerde de eerste.

Als jij zit, dan sta je al.

Als jij staat, dan loop je al.

En als jij gaat, ben je er al.