Kennisstewards

Samenvatting

 

Wat is het?
Als we ervan uitgaan dat kennis iets persoonlijks is en niet is los te maken van de persoon, dan kan kennis niet zomaar vastgelegd worden in systemen. Toch is het heel belangrijk om waardevolle kennis in een organisatie toegankelijk te maken voor medewerkers. Vooral ervaringskennis speelt hierbij een zeer belangrijke rol. Deze kennis wordt vaak met veel moeite en inspanning verworven en heeft daardoor een essentiële, specifieke waarde. Kennisstewards, kennisactivisten of kennismanagers kunnen ingezet worden om deze toegankelijkheid van (ervarings)kennis te vergemakkelijken.

Kennisstewards zijn personen in de organisatie die:

  • weten wie welke (ervarings)kennis heeft;
  • in staat zijn medewerkers te stimuleren en begeleiden in het proces van delen van en zoeken naar relevante kennis;
  • methoden en technieken kunnen hanteren om de toegang tot specifieke (ervarings)kennis zo eenvoudig en aantrekkelijk mogelijk te maken.Wanneer kun je het gebruiken?

Kennisstewards kunnen een belangrijke rol vervullen in het toegang krijgen tot andermans kennishuishouding. Als bijvoorbeeld blijkt dat veel belangrijke ervaringskennis die aanwezig is in de organisatie, nauwelijks wordt gebruikt in de dagelijkse werkprocessen, kan de kennissteward hier een rol in spelen. Hij of zij kan aan het begin van een project, of bij het aandienen van een nieuw probleem die mensen verzamelen die de expertise en ervaring hebben om hier effectief aan bij te dragen. Zie ook de methode ‘kenniskaarten’.


Een meer enge benadering van de rol van kennissteward krijgt invulling als beheerder van een informatiesysteem binnen de organisatie. Deze rol is er dan op gericht om het dagelijkse proces van het opslaan, actualiseren en verspreiden van informatie te beheren.

Download dit instrument Kennisstewards1.pdf (175 KB)