Gezamenlijk ontwerpen

Samenvatting

Gezamenlijk ontwerpen betekent samen aan een nieuw product werken, meestal op een projectmatige manier. Het productgerichte geeft richting aan het proces van kennis delen en kennis creëren en zorgt voor een duidelijk perspectief. Degenen die samen ontwerpen hebben daarmee een concreet resultaat waar ze naar toe kunnen werken. Ergens samen aan werken dwingt tot het expliciteren en combineren van afzonderlijke ideeën, wat weer kan leiden tot nieuwe ideeën en oplossingen voor een vraagstuk. Zo'n product kan uiteenlopende vormen hebben, zoals: een beleidsplan, een workshop, een procedure, een instrument, een publicatie.

Download dit instrument Gezamenlijk_ontwerpen.pdf (127 KB)Download dit instrument Grotendorst_-_To...k_ontwerpen1.pdf (475 KB)