Leren in netwerken bij ROC Midden Nederland

Kennis zit 'tussen de neuzení

Het ROC Midden Nederland (ROCMN) heeft leernetwerken: plekken waar docenten, studenten en vertegenwoordigers van het beroepenveld bijeen komen om kennis te ontwikkelen. Bijvoorbeeld over het terugdringen van schooluitval, of over nieuwe vormen van mediagebruik tijdens lesuren. Deze netwerken zijn belangrijk voor het lerend vermogen van het ROC. De vraag aan Kessels & Smit was om te helpen hun rol nog krachtiger te maken.

 

Participatief onderzoek

We zijn gestart met een participatief onderzoek. Rond vragen als: welke netwerken creëren al kennis en zijn innovatief? Wat doen zij, wat zijn succesfactoren? In totaal hebben we vijf leernetwerken gevolgd en ondersteund.

 

Grootschalige bijeenkomst

Op een grootschalige bijeenkomst met 1800 medewerkers zetten we de netwerkinitiatieven flink in de spotlights en verzorgden we een zeer interactieve presentatie (met sms, video en oefeningen) over het belang van leren in netwerken. Kennis zit niet alleen tussen de oren, ook tussen de neuzen! Dat werd dus de titel van het glossy netwerkmagazine waarin we de resultaten van het onderzoek bundelden. Het magazine staat vol met informatie over leren in netwerken, succesvoorbeelden en praktijkuitdagingen. Ook hebben we posters verspreid met daarop de successen en werkzame principes van netwerken.

 

Ondersteuning van netwerk moderatoren

Hierop volgde onze tweede stap: actieve ondersteuning van leernetwerk-trekkers, ofwel moderatoren. Het ROCMN wilde het leren in netwerken op een strategisch hoger niveau brengen. Dat wil zeggen: men wilde bepaalde onderwerpen op de agenda zetten die er in de toekomst echt toe gaan doen. Bijvoorbeeld ondernemerschap in onderwijs, maatschappelijk ondernemen of burgerschapscompetenties. Anderhalf jaar lang hebben we nauw opgetrokken met de trekkers (moderatoren) van de leernetwerken en ze op basis van hun persoonlijke ontwikkelvragen ondersteund. Als zij in hun kracht staan, kunnen ze het netwerk goed faciliteren.

 

Roadshow

In totaal hebben we acht strategische netwerken ondersteund. Dit leidde tot een beter functioneren van die netwerken. De moderatoren hebben bovendien de afdelingen van het ROCMN bezocht met een zogenaamde roadshow. Daar deelden ze hun ervaringen omtrent het effectief leren in netwerken. Eind 2008 hebben we onze samenwerking afgerond aan de hand van een afsluitend onderzoek.

 

Voor de keynote ‘lerend netwerken’ van Joseph Kessels op het ROC Congres De essentie zie: .