Nieuwe examens bij het Deltion College

Produceren en professionaliseren gaan hand in hand

Het ROC Deltion College zit midden in de overgang naar competentiegericht onderwijs. Centraal daarin staan de bekwaamheden die leerlingen voor hun toekomstige beroep nodig hebben. Die verandering van focus vraagt om een nieuwe inrichting van alle examens en opleidingen.

 

Kessels & Smit is gevraagd om te ondersteunen bij het vernieuwen van de examinering. Een belangrijke eerste stap, omdat examens richtinggevend zijn voor de ontwikkeling en de uitvoering van het onderwijs. Als je weet waar de studenten aan het eind moeten staan, is het mogelijk om gerichte leeractiviteiten te ontwerpen.

 

Ontwikkelaudits

Het ontwikkelen van nieuwe examens vraagt om specifieke bekwaamheden van de docenten. Vanuit het principe dat mensen leren door samen aan de slag te gaan, hebben we de ontwikkelaudit ontworpen: een bijeenkomst van een halve dag waarin produceren en professionaliseren hand in hand gaan. Deelnemers werken aan:

·         de ont­wikkeling van nieuwe exameninstrumenten;

·         de ontwikkeling van de eigen vakbekwaamheid als toetsconstructeur, beoordelaar en/of vaststeller.

Daarnaast ontwikkelt men al doende gemeenschappelijke opvattingen over wat kwalitatief goede examinering is.

 

Leren over examineren

Kessels & Smit adviseurs met ervaring en affiniteit op het gebied van examen-ontwerp begeleiden de ontwikkelaudit. Deltion adviseurs van Innovatie doen mee in de begeleiding. Hierdoor ontstaat een mooi leerproces waarin zij al doende meer leren over examinering en zich ontwikkelen in hun adviesrol. Deelname is vrijwillig en de groep bepaalt de agenda.

 

Materialen bekijken en doorontwikkelen

In het eerste deel van de ontwikkelaudit gaan begeleiders en deelnemers in gesprek over ontwikkeld materiaal. Vertrekpunt is de waarderende benadering: ontdekken van en doorbouwen op de sterke punten van ontwikkelde materialen. In het tweede deel werken deelnemers en begeleiders samen aan ontwerpvragen. Ze passen de nieuwe ideeën meteen toe om het materiaal beter te maken.

 

In een periode van twee jaar hebben circa 40 van de 60 opleidingsteams een ontwikkelaudit gedaan. Met effect! De teamleider Zeevaart: “Het team heeft scherp voor ogen waar we staan en wat er nog moet gebeuren. Dankzij de begeleiders hebben we de rode draad weer te pakken en die laten we niet meer los!”

 

Voor het project is een experimentele website gemaakt. Een plek om te grasduinen voor iedereen die bij het ontwikkelen van examens betrokken is. Toetsconstructeurs kunnen hier bijvoorbeeld antwoorden vinden op veelgestelde vragen die we tijdens de ontwikkelaudits horen.