Cathy Camertijn

Geboeid door Het Nieuwe Werken: Cathy Camertijn


Met ingang van deze zomer versterk ik het gezelschap van Kessels & Smit in Vlaanderen. Met inmiddels zo'n 12 jaar ervaring binnen de context van leren en ontwikkelen - variërend van het ontwerpen van opleidingsprojecten, via loopbaanbegeleiding tot het ontwikkelen van een opleidingsbeleid - vind ik dit een mooie volgende stap. Ik heb vooral gewerkt binnen enkele agentschappen van de Vlaamse overheid (VDAB en Syntra Vlaanderen) voor klanten uit de privé of non-profit. Daarnaast ben ik gastdocent op verschillende hogescholen en voorzitter van VOV lerend netwerk. Ik ken het vak dus van verschillende invalshoeken, en het boeit me nog altijd.

 

The Shift

Sterker nog: ik zie echt uitdagingen voor de toekomst als het gaat over leren en ontwikkelen. Een boek dat mij ongelooflijk inspireert is “The Shift' van Lynda Gratton. Een echte eye opener! Organisaties en werk veranderen. Dit boek maakt dat echt inzichtelijk en geeft veel kracht om de woelige toekomst tegemoet te gaan. En in haar boek stelt Gratton prangende vragen aan ons. Als het werk zo verandert, hoe faciliteren wij dan mensen en organisties om daar goed mee om te gaan? Wat betekent het voor de manier waarop we leerprocessen en trajecten inrichten? Hierover ga ik heel graag het debat aan met andere HRD’ers en andere professionals op het gebied van mens en arbeid. En niet op al te lange termijn, want zoals de ondertitel van The Shift luidt: 'The future is already here'.

 

Energiebronnen

In mijn werk zoek ik graag de inspiratie en de uitdaging op. Ik krijg het meeste energie wanneer ik moet zoeken naar oplossingen op maat of naar de verbinding tussen verschillende concepten. Dan gaan mijn hersencellen aan het werk en komt er creativiteit los. Het meest ontroerd raak ik wanneer mensen hun talent vinden en hiermee aan de slag gaan. Ik werk dan ook graag met Appreciative Inquiry als insteek om organisaties en individuen in beweging te brengen.

 

Het Nieuwe Werken

De komende tijd duik ik graag in Het Nieuwe Werken als thema. En vooral dan de menselijke kant van het verhaal: nieuw werkgedrag, werkovertuigingen, … Ik blijf een overtuigde HRD-er en doe dan ook graag projecten om van werkcontexten meer leercontexten te maken, talenten zichtbaar maken, en ontwikkeling te bevorderen. Maar ook op meer strategisch niveau ga ik graag aan de slag. Het ontwerpen van de ontwikkelingsrichting VOV 2015 heb ik bijvoorbeeld met veel plezier gedaan, en ik werk nu ook aan een opdracht waarbij ik een dienstverlenende organisatie help om een ontwikkelbeleid vorm te geven. Ik zie er naar uit om samen met de Kessels & Smit collega's, en met klanten nog meer van dit soort werk op te gaan pakken in de komende tijd.