marloes

Marloes de Jong

Marloes de Jong is haar eigen onderneming 'De Coachpraktijk' gestart. Vanaf 1 november 2015 is zij te bereiken via www.decoachpraktijk.nu.

 

Je bewust zijn van de effecten van je gedrag

De vraag die mij bezighoudt is: hoe effectief ben je?  In mijn werk help ik mensen te kijken naar het effect van hun gedrag, op zichzelf en hun omgeving. Volgens mij is het van groot belang om je bewust te zijn van de effecten van wat je doet. Zodra je dat weet, biedt dat je een keuze: hetzelfde blijven doen of een andere aanpak kiezen. Keuzevrijheid betekent verantwoordelijkheid. Anderen mogen jou daarop aanspreken of ernaar vragen. Dat maakt het een stuk eenvoudiger om zelf - maar ook als team – transparant en dus effectief te werken. Voor mij staat het zelfs voor meer dan dat: door verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen keuzes draag je bij aan een gezonde organisatie en zelfs een gezonde samenleving!

 

Ik vind het leuk om werkvormen te bedenken of producten te maken die een sfeer creëren waarin een open gesprek en een leerproces kunnen ontstaan. Een voorstelronde aan de hand van een sleutelbos bijvoorbeeld, laat een andere kant van je collega’s zien. En resultaten van een teamdag komen beter uit in een kleurrijk magazine dan op een A4’tje.

 

Mijn achtergrond als organisatieantropoloog – gericht op de interactie tussen individu en systeem – komt me in dit werk goed van pas. Eén-op-één werken kan veel veranderen voor de persoon zelf en zijn omgeving.  Maar om een systeem te veranderen, heb je alle ‘onderdelen’ daarvan nodig. Daarom vind ik het belangrijk ook collega’s, leidinggevenden, ondersteuners en klanten te betrekken.

 

Mijn doel is een duurzame verandering tot stand te brengen. Hier wil ik me de komende tijd nog meer op richten. Naast aparte bijeenkomsten met teams of subgroepen wil ik ook in het werk meekijken, om professionals eens te “souffleren”. Door verschillende vormen van begeleiding te combineren kan ik beter inspelen op wat zich voordoet in het werk. En zo wordt de bijdrage die ik lever effectiever!