Mariel Rondeel4
Mariel Rondeel4 Mariel Rondeel

MariŽl Rondeel


Nederland

Producerend leren

Leren beschouw ik als een proces dat begint bij jezelf, bij je passie en nieuwsgierigheid. Je manier van leven en werken kies je zelf. Vanuit die gedachten werk ik als adviseur, vormgever en begeleider van leerprocessen. Toen ik in de Leergang Opleidingskunde van de FCE in contact kwam met mensen die op dezelfde manier naar leren kijken, voelde dat als ‘thuiskomen’. Die leergang is heel bepalend geweest voor mijn manier van denken en werken.

Ik kan zeer geïnspireerd raken door situaties die aangepakt moeten worden in de werksituatie en ontwerp dan samen met de mensen om wie het gaat slimme oplossingen. Dat doe ik het liefst op hun werkplek, in het primaire proces, waar ze met ‘hun voeten in de modder staan.’
Waar ik plezier in heb is zo te werken met mensen, dat zij vol verwachting, met plezier en motivatie samen aan de slag gaan. Wanneer ze zeggen: ”Ha, we gaan een volgende stap maken”, geniet ik daar enorm van.
Leidend principe van waaruit ik werk is producerend leren: samen iets maken, en daarvan al doende leren. Mijn kracht is dat ik iets dat in gang is gezet, ook echt afmaak. Daar heb ik lol in: volhouden, volharden. Dat is ook zichtbaar in relaties. Relatievorming vind ik belangrijk; ik investeer in de duurzaamheid van relaties. Mijn aanpak kenmerkt zich door doelgerichtheid en betrokkenheid. Ik sla de brug tussen denken en doen, maak concepten concreet en toepasbaar.

Ik werk veel in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs, moderne productiebedrijven, brandweer, zorg. Vaak word ik ingeschakeld als expert op het gebied van ontwerpen, op inhoud. “Kun je meedenken bij...., wil je meedoen met het ontwikkelen van ” is een dagelijks terugkerende vraag. De komende tijd ga ik graag meer in op open vragen, waarin nog blanco is wat er moet gebeuren en samen met de opdrachtgever elk ontwerp nog kan ontstaan.