Margriet Schut 2

Margriet Schut


Nederland

Voortbouwen op kracht en passie

Mijn drive is om mensen in beweging te brengen zodat zij hun talent ten volle kunnen ontwikkelen. Ik heb daarin een eigen stijl; mijn manier van werken is kleurrijk, warm, scherp en waarderend. Ik werk vanuit mijn hart. Zelf heb ik mij ontwikkeld door werkervaring in het onderwijs, de industriële sector, zorgsector en consultancy en in studies Andragologie en Opleidingskunde.

Het boeit me om mensen te ontmoeten en vanuit verschillende culturen van en met elkaar te leren en ieders wijsheid te benutten. Met veel inspiratie werk ik in projecten rond leiderschap en ‘empowerment’ in West– en Zuidelijk-Afrika. Samen met locale onderwijsprofessionals ondersteunen we jongeren in het versterken van hun kracht en talent. Met directeuren en leerkrachten werken we aan onderwijsontwikkeling en ondernemerschap.

Naast deze projecten ben ik werkzaam als coach en adviseur in diverse organisaties en sectoren in Nederland. In coaching van leidinggevenden, (management-) teams, intervisie met bestuurders en in veranderprojecten is contact voor mij het sleutelwoord. In contact met anderen raak ik de essentie. Daarop bouwen we voort, zodat een transitie ontstaat die kan leiden tot duurzame verandering.

Als adviseur faciliteer ik interactieprocessen en begeleid ik cultuurveranderingsprojecten. Mijn interventies verbinden het leren aan het werken. Ik maak gedrags- en denkpatronen zichtbaar bij individuen en teams. Vanuit een waarderend perspectief stimuleer ik mensen om dat waar ze goed in zijn te ontwikkelen en effectiever in te zetten. Hun kracht, talent en passie zijn daarin het fundament.

Ik werk vanuit een talentgericht en een systemisch perspectief. Vanuit deze blik onderzoeken we individueel en in teams de oorsprong van gedrag, talenten en patronen. Dit maakt een snelle transitie mogelijk. Professionele en persoonlijke verdieping  kan in het FCE leertraject: Talentgericht en systemisch werken.