Luc Verheijen

Luc Verheijen


BelgiŽ

Verander de gesprekken, dan verandert de organisatie

Wat voor mij doorheen de jaren steeds meer duidelijk werd, is dat ik goed ben in het creëren van ruimte. Ruimte voor leren, ruimte voor innovatie, ruimte voor gesprekken die er toe doen. Dat doe ik vanuit drie focuspunten: bouwen op aanwezige kracht, werken met grote groepen, en bijdragen aan leiderschapsontwikkeling.

 

Ik kijk altijd naar de kracht die en het vermogen dat in mensen en systemen aanwezig is. Die grijp ik aan om ruimte te creëren voor ontwikkelstappen, voortbouwend op energie die er is. Natuurlijk kan de aanleiding om iets te willen veranderen zitten in dingen waar je last van hebt. Het is echter op het moment dat mensen het verwenste verleden kunnen inruilen voor hun gewenste toekomst dat creativiteit gaat stromen. Ik help graag bij het maken van die herkadering.

 

Ik werk daarbij graag met grote groepen, vooral als die heterogeen zijn qua perspectieven en belangen. Een school die een ontwikkelslag wil maken en die daarbij zowel leerkrachten, schoolleiding, ondersteunende staf, ouders en leerlingen actief betrekt, kan bijzondere stappen zetten. Verandering versnelt als je in een grote groep interactie met een hoge kwaliteit kunt stimuleren: de actie zit in de interactie.. Dat vraagt om zorgvuldige voorbereiding, ontwerp en regie. Als de lijnen goed staan, kun je tijdens de bijeenkomst volledig het proces de ruimte geven.

 

Leiderschapsontwikkeling heeft mijn speciale aandacht. Wat ik zie is dat leiders de organisatie waar ze verantwoordelijk voor zijn echt mooier kunnen maken. Het liefst ga ik met hen in gesprek rond de vraag ‘hoe doe ik goed’ – die zet zoveel meer in beweging dan de vraag ‘hoe doe ik het goed’, die een operationele focus meebrengt. De ‘hoe doe ik goed’-vraag leidt tot een reflectief en waardengericht gesprek. Waar is het je als leider om te doen? Van dat soort verkenningen gaan mensen hun ogen glinsteren, ze maken makkelijker keuzes en gaan in hun organisatie op hun beurt ook weer een ander soort gesprek aan.

 

Appreciative Inquiry (AI) is voor mij een belangrijke inspiratiebron. We hebben in partnerschap met de Case Western University deze benadering echt verder ontwikkeld en vertaald naar de Europese context. Daarbij richten we ons sterk op maatschappelijke ontwikkeling. Zo hebben we in Vlaanderen al vier lerende netwerken rond AI georganiseerd. In totaal deden zo’n 250 mensen mee, die elk in hun eigen praktijk AI projecten hebben opgezet. Een mooie dynamiek.

 

Naast mijn rol van adviseur en facilitator kies ik bewust voor andere rollen. Zo ben ik mede-oprichter en ondernemer bij de Werf, een bijzonder samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties gericht op maatschappelijke impact. Als bestuurslid ben ik verbonden aan de Heerlijckyt van Elsmeren, een plek voor ontmoeting, ontplooiing en ontwikkeling. Verder ben ik associate van het Taos Institute, een wereldwijde community van mensen die bezig zijn met sociaal-constructionisme, en staflid bij het CIGO-programma van de Universiteit Hasselt & Katholieke Universiteit Leuven. CIGO is een postgraduaat rondom het begeleiden van veranderprocessen.