Gert Jan van Schaik

Gert-Jan van Schaik


Nederland

Een positieve beweging brengen in bestaande systemen

Met gevoel veranderen, zorgvuldig en betrokken, daar sta ik voor.

Ik werk op drie niveaus: met individuen (coaching), met teams en met organisatie(onderdelen) als geheel. Het liefst werk ik met al deze drie tegelijk. Bijvoorbeeld bij een koepel voor primair onderwijs: daar begeleid ik het directieberaad (alle schooldirecteuren) bij de uitwerking van het voornemen om onderwijskundig leiderschap bij de leerkrachten neer te leggen. Het heeft consequenties in zowel structuur als cultuur. Daarnaast ben ik gevraagd een aantal jonge leidinggevenden 1-op-1 te begeleiden en ben ik trusted advisor van het bestuur. Ik sla daarbij graag de brug tussen hard en zacht, en verbind mensen en middelen met de context.

 

Mijn taak is vaak om het goede gesprek te helpen voeren. Wat is ongemakkelijk, maar moet onder ogen worden gezien? Welke informatie is er beschikbaar maar nog niet gedeeld? Wat betekent dit voor doelen, taken, en werkprocessen?

 

Als het gesprek niet relevant is, zijn we niet met de juiste dingen bezig. Soms verzandt een gesprek in oude patronen. Ik geniet er van de dynamiek werkend te krijgen zodat het systeem in beweging komt.

 

Leiderschap

Als je wilt excelleren, of echt vernieuwend wilt zijn, moet je aandacht geven aan waar je voor staat, wat je passie is en waar je goed in bent, je talent. Je kunt anderen alleen inspireren als jezelf geïnspireerd bent. Ben je in staat om op het juiste moment precies dat te doen wat het verschil maakt? 

Mijn visie op leiderschap is aangescherpt in mijn werk voor Nyenrode Universiteit. Ik ben daar als programma-manager, docent en coach betrokken bij de Senior leadership programma’s.

 

Presence

Mijn professionele liefde is het praktisch maken van wijsheid die te ontdekken valt in de oude tradities. Ik heb dat zelf op een intensieve manier ervaren tijdens een fulltime boeddhistische retraite van 3 jaar en 3 maanden die ik tussen 2006 en 2009 heb gedaan. Studie en contemplatie werden afgewisseld met maanden van stilte in een diepgaand onderzoek naar de essentie van bewustzijn.

 

Sindsdien ben ik gemotiveerd bezig mijn inzichten en ervaringen te vertalen naar mensen in organisaties. Ik vind het een uitdaging om aansluiting te vinden en niet af te stoten door ‘zweverig’ te zijn. Hierin is nog veel te doen en daarom publiceer en spreek ik regelmatig over thema’s als presence, bewustzijn en ‘radicaal vertrouwen’. Bijvoorbeeld in de vorm van het boek ‘Excelleren in je werk. Het verschil tussen goed en buitengewoon goed’.