HomeKS Bibliothèque › Outil

RET Rational Emotive Therapy

02-03-2021

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

RET is een methode die gebaseerd is op Rational Emotive Therapy, later uitgewerkt tot Rationele Effectiviteits Training. Centraal staat de relatie tussen het denken en emoties. Het doel van de methode is om mensen te ondersteunen om beter om te kunnen gaan met situaties die aanleiding kunnen zijn voor stress. RET geeft inzicht in de niet-effectieve gedachten die aan spanning en stress ten grondslag liggen.