Loopbaanwaarden Young Professionals: gelukkig in je werk

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:


“Happiness is that state of consciousness which proceeds from the achievement of one's values” aldus de filosofe Ayn Rand. Een mooi startpunt om meer te vertellen over mijn onderzoek naar loopbaanwaarden van Young Professionals.

 

Waarden en geluk in je werk

In mijn relatief korte werkleven heb ik zelf ervaren hoe belangrijk het is om bij je persoonlijke waarden te blijven en hoe ongelukkig het je maakt als je die niet in de praktijk kunt brengen. En omgekeerd: hoe het leven naar je waarden juist bijdraagt aan geluk. In die zoektocht ben ik niet uniek.

 

Young professionals op zoek

Twintigers en dertigers kunnen vaak maar moeilijk hun weg vinden. Ze staan voor belangrijke keuzes in hun privé- en werkleven. Veel jong volwassenen klagen over vermoeidheid, hoofdpijn en het gevoel te verdwalen in het doolhof van keuzemogelijkheden. Een schrikbarend hoog aantal jonge (vooral hoogopgeleide, vrouwelijke) werknemers komt dan ook met burn-out klachten thuis te zitten. Evelyn Prinsen, loopbaancoach in Amsterdam, toont aan dat authenticiteit een belangrijke rol speelt in het voorkomen dan wel oplossen van de ‘dertigers-dip ’ of ‘quarterlife-crisis’, zoals het verschijnsel van de uitgeputte jong volwassene in de literatuur wordt aangeduid.

 

Authenticiteit

Authentiek zijn betekent ervoor uitkomen wie je bent. In mijn onderzoek ga ik hiermee aan de slag door met twintigers en dertigers hun loopbaanwaarden te verkennen en te onderzoeken hoe zij die waarden opsporen en in de praktijk brengen. Het in kaart brengen en toepassen van loopbaanwaarden is volgens mij een belangrijke stap op weg naar authenticiteit.

 

Onderzoek

In mijn studie wil ik in kaart brengen hoe de zoektocht naar loopbaanwaarden verloopt en wat succesvolle strategieën zijn om loopbaanwaarden toe te passen, ook op momenten waarop ze onder druk komen te staan. De interviews die ik hiervoor met jong volwassenen voer, vind ik erg waardevol.

  • Ten eerste leveren de gesprekken mooie gegevens op over een onderwerp dat er voor Young Professionals echt toe doet. Er komen veel verschillende strategieën om waarden te ontdekken en toe te passen naar voren.
  • Ten tweede blijkt dat mijn gesprekspartners ook van het gesprek profiteren doordat ze erbij stilstaan hoe ze ervoor kunnen zorgen dat hun loopbaanwaarden genoeg ruimte krijgen. Een reflectiemoment.
  • Daarnaast levert het ook mij (als young professional) ontzettend waardevolle informatie op.

 

...Zo waardevol dat het bijna als een misdaad voelt om die informatie voor mezelf te houden Lachen . Het toegankelijk maken van mijn onderzoeksresultaten heeft dan ook grote prioriteit - ik ben ervan overtuigd dat wij young professionals veel van elkaar kunnen leren. Meer informatie volgt dus!


Anne Ribbert is als student verbonden aan Kessels & Smit, The Learning Company. Zij doet bij ons haar onderzoek naar loopbaanwaarden van Young Professionals, met ondersteuning van Anja Doornbos en Maaike Smit. Anne is te bereiken via: a.l.e.ribbert@student.utwente.nl