HomeKS Library › article

Zijn conflictstijlen generatiegebonden?

By: Marieke Grondstra 111881650439 Marieke Grondstra, Nienke Wiersma - ; Source: NMI Tijdschrift Conflicthantering, Nummer 1, 2013, p. 42-46   01-24-2013

This page is not available in English - View in Dutch:

Er zijn momenteel vier werkende generaties: de protestgeneratie, generatie X, de pragmaten en generatie Y. Qua conflictstijlen herkennen we de doordrukker, de vermijder, de toegever, de compromiszoeker en de onderhandelaar. Wat zijn de kenmerken van deze vier verschillende generaties en hoe gaan die verschillende generaties om met conflicten op de werkvloer? En daarop voortbouwend: zijn de conflictstijlen generatiegebonden?