HomeInspiration › tool

This page is not available in English - View in Dutch:

In Werken aan kennis hebben we gezocht naar methoden en instrumenten die zowel de zeven leerfuncties van Joseph Kessels, als de vier kennisconversies van Nonaka en Takeuchi ondersteunen. Dit heeft geresulteerd in bijna dertig methoden, die tezamen een eerste versie van deze publicatie vormen. We hebben deze methoden gekoppeld aan de zeven leerfuncties van het corporate curriculum en aan de vier processen van kennisconversie die Nonaka en Takeuchi benoemd hebben. Deze koppeling is niet één op één. Elke methode is voor meerdere doelen en contexten geschikt. We hebben per instrument aangegeven welke koppelingen volgens ons het meest voor de hand liggen, zonder daarmee te willen zeggen dat de betreffende methode alleen daarvoor geschikt is.

 

De Methoden

 1. Analyseren Van Het Leerklimaat
 2. Job-Aid Procesindicatoren: Voorbeelden Van Indicatoren       
 3. Benchmarking En Best Practices
 4. Brainstormen      
 5. Bronnenstudie     
 6. Coaching  
 7. Critical Incidents Methode         
 8. E-Mail / Discussielijst      
 9. Expert Als Docent  / Job-Aid: Expert Als Docent         
 10. Gezamenlijk Ontwerpen   / Job-Aid Gezamenlijk Ontwerpen: Een Voorbeeld          
 11. Hardop Werken   
 12. Imaginatie / Job-Aid: Imaginatie: Voorbeeldvragen   
 13. Interviewen Van Experts / Job-Aid: Interviewen Van Experts          
 14. Intervisie  
 15. Kenniskaart / Job-Aid Kenniskaart: Een Voorbeeld      
 16. Kennisstewards   
 17. Leernetwerken    
 18.  Mind Mapping     
 19. Persoonlijk Ontwikkelplan          
 20. Reflectie Op De Zeven Leerfuncties / Job-Aid: Stellingen Bij De Leerfuncties   
 21. Scenario's Ontwikkelen   
 22. Schrijvend Expliciteren    
 23. Simulatie  
 24. Wandelgangen    
 25. Zelfreflectie-Instrument  
 26. Zoeksystemen En Links