verhalenveranderen 111865160411
HomeBookstore › book

Verhalen veranderen

Beweging brengen in teams en organisaties
By: saskia tjepkema copy1 111990526368 Saskia Tjepkema, Joeri Kabalt 111977116606 Joeri Kabalt, martijn small 111976003371 Martijn van Ooijen, luc 111968831427 Luc Verheijen, 2019 Koen 111976679287 Koen Weber, Lieve Scheepers - ; Publisher: Boom uitgevers Amsterdam   09-29-2022

This page is not available in English - View in Dutch:

Wie aan verandering werkt in organisaties, komt vroeg of laat verhalen tegen. Over wat een goed team is, bijvoorbeeld. Over hoe het nu gaat. Of over hoe de toekomst eruitziet. Soms zijn ze bewust, soms wat meer impliciet, maar ze hebben altijd invloed. Door verhalen te vangen, ontrafelen en zichtbaar te maken, kun je je er samen toe verhouden en ervoor kiezen om nieuwe plotlijnen te ontwikkelen. Om zo beweging mogelijk te maken.

 

Verhalen(d) veranderen in de praktijk

‘Verhalen’ in meervoud, want naast het dominante verhaal zijn er altijd andere verhalen in elke persoon, groep of organisatie. Die meerstemmigheid kan productief uitpakken: perspectieven die elkaar corrigeren, aanvullen of verdiepen. Maar net zo vaak ontstaat er een kakofonie, of doet een belangrijk deel van de invalshoeken nooit mee. Hoe zorg je dat de verschillende verhalen elkaar versterken en bijdragen aan de onderlinge verbinding? En hoe kom je samen tot nieuwe verhalen die uitnodigen tot actie?

 

Voor wie

Verhalen veranderen verkent de manier waarop je kunt werken met verhalen in de context van organisatieverandering en teamontwikkeling. Een praktisch boek voor zowel veranderkundigen als (team)coaches en leidinggevenden.

 

Verhalende werkvormen

Naast theorie, concepten en veel voorbeelden uit de veranderpraktijk van de auteurs, vind je 18 werkvormen waarmee je zelf aan de slag kunt.

 

 

Download inkijkexemplaar verhalen veranderen