samenvernieuwen 111866959965

Samen vernieuwen in de praktijk. Toolbox om werk te maken van innovatie

This page is not available in English - View in Dutch:


Deze maand is de geheel vernieuwde toolbox 'Samen vernieuwen in de praktijk. Toolbox om werk te maken van innovatie' verschenen. De eerste versie van de toolbox verscheen in 2009. Suzanne: "Sindsdien hebben we zoveel nieuw onderzoek gedaan naar hoe innovatie werkt in de dagelijkse praktijk. Er bleef vraag naar de toolbox met daarin zowel een boekje als diverse praktische kaartensets om werk te maken van innovatie. De meest recente inzichten over het bouwen aan een beweging en het realiseren van impact zijn daarom verwerkt in een nieuw vormgegeven editie met frisse inhoud en mooie kleuren."

 

Bestel nu

 

Over de toolbox

Bouwen aan vernieuwing is spannend. Er kan van alles misgaan. Sterker nog, dat hoort erbij. Want om echt anders te gaan werken moet je afwijken van hoe het nu gaat: andere samenwerkingsrelaties bouwen, nieuwe kennis ontwikkelen en ongewone aanpakken uitproberen. Alleen door te experimenteren kom je verder met de beweging waaraan je bouwt. Innoveren betekent dus ook: vastlopen, zoeken, twijfelen en nieuwe paden inslaan.

 

Tal van situaties zullen je daarin uitdagen. Hoe krijg je collega’s zo ver dat ze zin krijgen om mee te doen? Hoe prikkel je anderen, zonder te veel te moeten trekken? Hoe zorg je ervoor dat iets wat op de ene plek werkt ook elders gebruikt kan worden? Wat kun je doen als het ‘nieuwe’ botst met het bestaande? En hoe ga je om met de resultaatgerichtheid van de klant of het management, terwijl de pilot nog in volle gang is?

 

Op dit soort vragen reiken de auteurs met deze toolbox antwoorden aan. Het biedt handvatten om regie te houden op het proces van uitproberen, vastlopen en doorbraken vinden. Het is gebaseerd op innovatieonderzoek met honderden mensen in uiteenlopende organisaties; van industrie en handel tot zorg en ruimtelijke ordening. De concrete werkvormen die je erin vindt zijn stuk voor stuk beproefde methodes om sociale innovatie te verbreden, verdiepen en versnellen.

 

Online event 17 november

Iedereen die de toolbox vóór 17 november 2022 aanschaft, is van harte uitgenodigd om mee te doen aan dit event. We lopen toolbox van begin tot eind door, zodat je weet wat er allemaal in zit en wat je ermee kunt doen. Daarnaast kun je kiezen uit verschillende sessies waarin je een werkvorm kunt ervaren.

 

Over de auteurs

 

Suzanne Verdonschot werkt vanuit Kessels & Smit, The Learning Company. Zij doet sinds 2003 onderzoek
naar lerend innoveren in organisaties en schreef hierover tientallen artikelen en boeken waaronder het proefschrift ‘Learning to innovate’. Zij begeleidt organisaties in uiteenlopende sectoren bij hun innovatie-aanpak en bij het doen van impactonderzoek. Haar meest recente inzichten op het vlak van impact en het uitbouwen van vernieuwing heeft zij verwerkt in deze nieuwe editie van de toolbox.

Marloes de Jong werkt vanuit De Coachpraktijk. Zij begeleidt en adviseert raden van bestuur, directies, managers en teams om effectiever (samen) te werken en hun doelen sneller en plezieriger te bereiken. Zij specialiseerde zich in het ‘denken in driehoeken’: een werkwijze waarin focus, resultaatgerichtheid en helderheid over rollen en verantwoordelijkheden centraal staan.