HomeInspiration › article

Ontwerpen door de bril van functioneren en leren

By: Ans Grotendorst, Joke van Alten - ; Source: O+G, www.onderwijsengezondheidszorg.nl, nummer 1, p. 17-19   05-09-2017

This page is not available in English - View in Dutch:

Op 17 november 2016 heeft de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen een advies uitgebracht dat van groot belang is voor leertrajecten in zorg en welzijn. Leertrajecten hier opgevat in de breedste zin van het woord: initiële en post-initiële opleidingen, bij- en nascholing, individuele, teamgerichte en netwerkgerichte leertrajecten, korte en langere en voor alle opleidingsniveaus. De titel van het advies is Anders kijken, anders leren, anders doen: grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk. Een hele mond vol.

 

Je zou op basis daarvan een vuistdik rapport verwachten, maar het tegendeel is waar. Op de website www.opleidenvoor2030.nl is de tekst op een heel toegankelijke manier gepresenteerd, in acht hoofdlijnen. Je kunt het hele advies lezen en downloaden, of de afzonderlijke hoofdlijnen en achtergronddocumenten.

 

Hoe duidelijk ook beschreven, het is bij elk advies de vraag hoe we de inhoud concreet vertalen naar de praktijk. Op genoemde website is een inspiratiedocument te vinden voor onderwijsontwikkelaars, waarin een ontwerpmodel met voorbeelden is uitgewerkt. In deze leerpraktijk geven we een preview van dat model en gaan we in op enkele belangrijke ontwerpstappen.