chocolates 111851396750

Korian zet in op diversiteit en inclusie in hun woonzorgcentra

This page is not available in English - View in Dutch:


Zorggroep Korian contacteerde ons in de zomer van 2022 met de vraag of we hen konden ondersteunen bij het echt inbedden van diversiteit en inclusie in de cultuur van de Brusselse Woonzorgcentra. We gingen met Wesley Antheunis, Operationeel Directeur Brussel, in gesprek om een helder begrip te krijgen van hun organisatievraagstuk.

 

Een bijzondere prikkelende en uitdagende vraag aangezien de woonzorgcentra van Korian in het centrum van Brussel al de belichaming zijn van diversiteit, in die zin dat zowel het personeel als de bewoners divers zijn, met een grote variëteit aan nationaliteiten, herkomst, huidskleur, geloofsovertuigingen, enz.

 

Uit het gesprek met Wesley bleek dat de vraag niet zozeer was om een diverser personeels- en bewonersbestand aan te trekken, maar eerder om hen te helpen om die diversiteit ook als sterkte te benutten en verder in te zetten op inclusie binnen deze diverse context. Inclusief zijn vraagt namelijk ook een inspanning in een diverse context.

 

Co-creatie met een divers kernteam

We besloten om samen met een kernteam, bestaande uit medewerkers van verschillende woonzorgcentra in het Brusselse, na te denken over hoe we rond dit thema konden werken.

 

Om te kunnen werken rond dit thema was het belangrijk om er eerst samen betekenis aan te geven. We vroegen ons als kernteam af hoe wij diversiteit en inclusie zelf beleven en wat diversiteit en inclusie dus voor ons betekent in de praktijk. We vroegen ons af wanneer het goed loopt en wanneer het spannend wordt om samen te leven en te werken. De gesprekken die hierrond ontstonden waren zo verhelderend en verdiepend dat we deze vragen ook graag voorlegden aan de rest van de organisatie. Zo gezegd, zo gedaan.

 

Drie workshops

Tijdens een reeks van drie workshops waaraan medewerkers van verschillende huizen, met verschillende functies en met verschillende achtergronden deelnamen gingen we in gesprek over wat diversiteit en inclusie voor hen betekent. Het resultaat van de gesprekken was bijzonder. Waar de gesprekken initieel vooral over etniciteit, huidskleur en religie gingen werd er al snel ook gesproken over gender, geaardheid, fysische of psychische belemmeringen, de invloed van educatie-niveau en de context waarin je opgroeide. Wat de deelnemers initieel verstonden onder diversiteit en inclusie werd doorheen de workshop verder verbreed en verdiept.

 

Life is like a box of chocolates

Tijdens één van de sessies deelde een deelnemer een inspirerend beeld over diversiteit en inclusie. In de sessie ontstond voor de deelnemer het inzicht dat we allemaal pralines zijn die toevallig in hetzelfde pralinedoosje, dezelfde leefomgeving, terechtgekomen zijn. We hebben allemaal onze eigen vorm, kleur en smaak, en maken deel uit van die ene doos waarbinnen we dezelfde basisnoden hebben: respect voelen, gehoord worden en zich deel voelen van, … Hij sloot het beeld af met de gedachte hoe waardevol deze combinatie kan zijn.

 

Lichtheid in de zwaarte

Diversiteit wordt soms ervaren als een zwaar thema, want er moet nog zoveel gewerkt worden aan gelijkwaardigheid binnen onze maatschappij. Diversiteit wordt nog vaak gelinkt aan problemen en moeilijkheden, datgene wat er nog niet is of nog niet genoeg is. De dialogen tussen de deelnemers gingen echter vooral over hoe mooi en rijk het is om te mogen werken in een heel diverse omgeving. Diversiteit werd dan ook eerder ervaren als een meerwaarde en niet zozeer als een probleem.

 

De kracht van gesprekken en verhalen

De deelnemers deelden verhalen over hoe zij tegen de grenzen van diversiteit en inclusie aanliepen. Door het gedrag van anderen, maar ook door hun eigen gedrag. Omwille van verschillen in opvoeding, waarden en normen. Echte verhalen, uit de dagelijkse realiteit, herkenbaar en toch voor ieder verschillend. Het delen van persoonlijke verhalen werkte verbindend, over functies en woonzorgcentra heen.

 

En wat nu?

De workshops hebben een beweging in gang gezet. De reflecties en uitkomsten van de gesprekken werden informeel gedeeld met collega’s die nog niet deelnamen. Als snel ontstond vanuit de medewerkers de vraag naar meer van deze workshops en meer werken rond dit thema.

 

Het verlangen ontstond om de inzichten uit de workshops verder te verspreiden in de woonzorgcentra in Brussel, samen met de bewoners, familie en medewerkers om op die manier wederzijds begrip en samenwerking te versterken en de meerwaarde en de sterkte van het leven en werken in een diverse context.

 

Er staat een nieuw plan in de steigers en we kijken er naar uit om er samen aan verder te bouwen.

 

Wordt vervolgd.