Inspirationblog

Found 53 posts from Netherlands Remove selection filter by "Mara Spruyt" Remove selection filter

This item is not available in English.

An der eigenen Arbeit schrauben – was? Aufgaben & Inhalte

Oct 18 12

An der eigenen Arbeit schrauben – was? Aufgaben & Inhalte

Dieser Blogbeitrag ist der dritte einer Serie, in der wir über unsere Erfahrungen mit JobCrafting berichten – in den vorangegangenen Beiträgen haben wir bereits beschrieben, was sich durch Veränderungen des Kontexts, der Beziehungen und der Aufgaben erreichen lässt.

This item is not available in English.

Ontmoeten op de werkvloer: seminar 30 maart

Mar 1 12

Ontmoeten op de werkvloer: seminar 30 maart

We hebben allerlei manieren om elkaar te ontmoeten in organisaties; vergaderingen, bila's, overleggen, gesprekjes bij de koffie-automaat. Lang niet altijd leiden deze ook tot slimme acties, handige oplossingen of vernieuwende ideeën. Genereren deze ontmoetingen een beweging, ontwikkeling of verandering? Of blijft het bij een uitwisseling van informatie....

Wat is er voor nodig om 'generatieve ontmoetingen' te creëren? Waar iedereen met energie wegloopt en synergie ontstaat?

This item is not available in English.

'Baanboetseren': op zoek naar de optimale match tussen talent en werk

Dec 4 11

'Baanboetseren': op zoek naar de optimale match tussen talent en werk

De wens om in het werk aangesproken te worden op sterktes en drijfveren wordt bij medewerkers steeds sterker. En ook organisaties merken dat het voor de wendbaarheid, motivatie en innovatiekracht belangrijk is dat mensen hun talent in hun werk kwijt kunnen. Het ‘talentendenken’ staat in de belangstelling. Maar als het alleen blijft bij tests die helpen zicht te krijgen op iemands talent, dan is dat jammer. Het gaat er immers om de talenten die je hebt in te kunnen zetten in je werk. ‘Talent in actie’, zoals onze collega Luk Dewulf dat noemt. In dat opzicht is ‘job crafting’ een interessant fenomeen. De Vlamingen kennen het onder de naam ‘baanboetseren’. En het lijkt door te breken….

This item is not available in English.

K&S Sparks 25 november over 'Ontmoeten' en 'Talent'

Nov 1 11

K&S Sparks 25 november over 'Ontmoeten' en 'Talent'

K&S organiseert een aantal keer per jaar ‘K&S Sparks’ waarin we met geïnteresseerden op onderzoek gaan aan de hand van een actueel thema, een intrigerende vraag of een boeiende casus. Middels de ontmoetingen en gesprekken in deze sessies willen we ons vak weer een...

This item is not available in English.

Pro Action Café: praten om tot actie te komen

Oct 6 11

Pro Action Café: praten om tot actie te komen

De zomervakanties zijn al even achter de rug. Bij Kessels & Smit begonnen we het nieuwe ‘seizoen’ traditioneel met alle internationale collega’s tijdens een tweedaagse waarin we met elkaar stil stonden bij onze eigen ontwikkeling en die van ons lerend gezelschap. Persoonlijke reflectie op waar je staat als professional en wat dit betekent voor de organisatie als geheel, waren belangrijke onderwerpen van gesprek.

Dit soort reflectieve gesprekken zijn erg inspirerend en werken op een diepere laag verbindend, onder andere doordat je met collega’s de tijd neemt om met aandacht in gesprek te gaan. Toch missen dit soort gesprekken soms iets - namelijk de doorvertaling tot praktische, concrete realisaties. Dit jaar probeerden we hier extra aandacht aan te schenken.

This item is not available in English.

Echte gesprekken in organisaties: hoe doe je dat?

Sep 20 11

By: Mara Spruyt - profile | Category: Inspiration
Echte gesprekken in organisaties: hoe doe je dat?

Veel ontmoetingen op het werk zijn niet productief of leveren niet op wat we voor ogen hebben. We creëren lange vergaderingen, inspiratieloze bijeenkomsten en afstandelijke uitwisseling. Terwijl we streven naar transparante interactie, en open communicatie.

Het werk vraagt hier ook om. We werken in netwerken, in ketens, moeten snel reageren op een hectische en onvoorspelbare omgeving en alle informatie uit social media en andere kanalen filteren en benutten. Dat kan alleen als we de interactie goed vormgeven. Zodat er echte verbinding ontstaat, anders kijken kan worden gestimuleerd en vertrouwen groeit. De kwaliteit van relaties en communicatie is dus van vitaal belang. En hoewel we dat weten, doen we niet zelden het tegenovergestelde, al dan niet bewust.

Hoe komt dat toch? En hoe verander je het?

This item is not available in English.

Omgekeerde brainstorm: geef een draai aan je denken

Jun 8 11

Omgekeerde brainstorm: geef een draai aan je denken

Deze week hadden we een gesprek met een manager met een echt 'sprankelbrein'. Een innovator, met altijd nieuwe plannen. Gesprekken daarover met medewerkers of collega's die direct enthousiast meedenken lopen perfect, daar krijgt hij ook energie van. Wanneer iemand daarentegen met een 'ja maar...' of bedenkingen begint, vindt hij de interactie lastiger. Dan stokt het gesprek al snel. Jammer, want daardoor mist hij interessante input. We spraken over manieren om juist in dat soort gevallen ook te blijven onderzoeken.

Een van de ideeën die bovenkwam is de 'omgekeerde brainstorm'-aanpak. Een techniek die we graag gebruiken omdat hij het 'tegendenken' juist aanmoedigt en benut. Verfrissend en effectief. Nieuw voor de manager met wie we in gesprek waren, dus hij gaat hem uitproberen!Deze week hadden we een gesprek met een manager met een echt 'sprankelbrein'. Een innovator, met altijd nieuwe plannen. Gesprekken daarover met medewerkers of collega's die direct enthousiast meedenken lopen perfect, daar krijgt hij ook energie van. Wanneer iemand daarentegen met een 'ja maar...' of bedenkingen begint, vindt hij de interactie lastiger. Dan stokt het gesprek al snel. Jammer, want daardoor mist hij interessante input. We spraken over manieren om juist in dat soort gevallen ook te blijven onderzoeken.

Een van de ideeën die bovenkwam is de 'omgekeerde brainstorm'-aanpak. Een techniek die we graag gebruiken omdat hij het 'tegendenken' juist aanmoedigt en benut. Verfrissend en effectief. Nieuw voor de manager met wie we in gesprek waren, dus hij gaat hem uitproberen!

This item is not available in English.

Onderzoek naar effecten van werken met sterke punten

Jun 8 11

Onderzoek naar effecten van werken met sterke punten

Het sterke punten denken is in opmars! Steeds meer lees en hoor je over het werken vanuit talenten en met sterke punten van medewerkers in organisaties. De populariteit in het HR veld is duidelijk aan het groeien. Daarom hebben we samen met de Universiteit van Tilburg een studie uitgevoerd naar de effecten ervan. Zeven afstudeerstudenten en hun begeleider dr. Marianne van Woerkom deden met behulp van vragenlijsten bij verschillende organisaties onderzoek.