Inspirationblog

Found 7 posts in category "Inspiration" Remove selection filter from Netherlands Remove selection filter by "Margriet Schut" Remove selection filter

This item is not available in English.

Systemisch werken, dynamiek van het geheel

Jan 30 17

Systemisch werken, dynamiek van het geheel

Veel van onze (onbewuste) overtuigingen, gedragingen en patronen vinden hun oorsprong in de systemen waarin we zijn opgegroeid, waarin we leven en werken. Patronen die zich tonen in bijvoorbeeld extreme verantwoordelijkheid, strijdbaar zijn of een groot verloop proberen we vaak rationeel te verklaren, ook al...

This item is not available in English.

Empowerment van kinderen in Kenia

Oct 23 13

Empowerment van kinderen in Kenia

Impact hebben én plezier maken: Margriet Schut en Cees Sprenger van Kessels & Smit hebben samen met Els Pronk en Stiching Pumoja kinderen en leerkrachten in de afgelopen jaren geleerd hoe ze hun eigen leven kunnen vormgeven en mentaal stevig in hun schoenen kunnen staan....

This item is not available in English.

Werken met je talenten in een talentopstelling

Oct 17 13

Werken met je talenten in een talentopstelling

Positie kiezen helpt focussen Mensen hebben allemaal meerdere talenten. Dat wil niet zeggen dat iedereen een talent is en topvoetballer of minister kan worden. Talenten zijn de natuurlijke patronen die we in de loop der tijd ontwikkeld hebben om succesvol te zijn....

This item is not available in English.

'Talent in Beeld' – impressie van een deelnemer

Jan 15 13

'Talent in Beeld' – impressie van een deelnemer

Op 4 februari start voor de 3de maal het leertraject ‘Talent in beeld’ . Hier een impressie van deelnemer Fabrice Luijten. Talenten vullen elkaar aan Het leertraject leert ons niet alleen vanuit onze eigen talenten te werken. Het is zo opgebouwd...

This item is not available in English.

Ervaringen met 'talent in beeld’ brengen

Apr 22 12

Ervaringen met 'talent in beeld’ brengen

In ons werk als (talenten)coach ervaren we dat steeds meer mensen en organisaties op zoek zijn naar talent: dat van zichzelf en van anderen. Hoe krijg je het naar boven? En hoe benut je het? Daarom hebben we voor vakgenoten en voor leidinggevenden het traject 'Talent in Beeld' georganiseerd, waarin mensen niet alleen scherper zicht kunnen krijgen op je eigen talenten, maar ook leren talenten van anderen te herkennen met eenvoudige methodieken om talent in de spotlight te zetten.

Het was spannend, maar we kregen een heel mooie groep nieuwsgierige deelnemers en beleefden al een eerste leerzame dag op 5 april - waar we zelf ook experimenteerden met nieuwe vormen. We hebben succesverhalen met elkaar gedeeld; we hebben ieders talentgeschiedenis en cruciale leermomenten in kaart gebracht en 's avonds hebben we met talentopstellingen mensen het verschil laten ervaren tussen het effect van ‘in je kracht staan’ en ‘onder druk staan’. Een korte impressie van hoe die werkvormen werkten…

This item is not available in English.

Nieuwe mogelijkheden en data 'Talent in Beeld'

Mar 22 12

Nieuwe mogelijkheden en data 'Talent in Beeld'

In januari hebben we geblogd over een nieuw leertraject: 'Talent In Beeld'. Een traject waarin je niet alleen scherper zicht krijgt op je eigen talenten, maar ook leert talenten van anderen te herkennen. Naast het vierdaagse leertraject is er nu ook de mogelijkheid...

This item is not available in English.

Mindfulness: basis voor goed gesprek

Apr 7 09

Mindfulness: basis voor goed gesprek

“Mindfulness means paying attention in a particular way;
On purpose, in the present moment, and nonjudgmentally.”

Onlangs werkten we tijdens een ‘Kessels & Smit’ dag met ons gezelschap rond het thema ‘mindfulness’. De oefeningen die we deden en de gesprekken die we voerden vanuit een aandachtvolle houding, brachten ons van de ‘doe-modus’ naar de ‘zijn-modus’. Er was een opmerkelijke rust tijdens de lunch en ik merkte dat we met weinig woorden tot mooie, verdiepte gesprekken kwamen.

Wat is dat: mindfulness?