Inspirationblog

Found 24 posts from Netherlands Remove selection filter by "Philippe Bailleur" Remove selection filter

This item is not available in English.

Over kleine, gerichte interventies

Jan 4 13

Over kleine, gerichte interventies

“Als Cultuur en Strategie botsen, dan wint Cultuur,” vertelde Jan Bommerez tijdens zijn lezing die hij gaf op de meest recente editie van Licht op Leren . “De cultuur van een organisatie is als het ware de barometer van de gezondheid van een organisatie,” stelt...

This item is not available in English.

Besparen in de bovenstroom Verlies in de onderstroom

Oct 19 12

Besparen in de bovenstroom  Verlies in de onderstroom

Het is een gekke gewoonte, maar telkens als ik een kantoorgebouw binnen stap, let ik bewust op hoe ik onthaald word. Het is ongelofelijk wat je op zo’n manier al kan oppikken over de cultuur (= onderstroom) van een organisatie. Natuurlijk is het inschatten van...

This item is not available in English.

Relaties: de onzichtbare essentie van organisaties!

Oct 8 12

Relaties: de onzichtbare essentie van organisaties!

Het wordt meer en meer duidelijk dat de kracht van een organisatie niet zit in de effectiviteit van de verschillende onderdelen (zoals bv. Sales, Marketing, HR, Productie, …) maar in de manier waarop die met elkaar verbonden zijn. De voorbije jaren legden organisaties de klemtoon...

This item is not available in English.

Hoe de media-bril transformatie kan versnellen

Sep 14 12

Hoe de media-bril transformatie kan versnellen

De voorbije dagen had ik een heel uiteenlopende aaneenschakeling van gebeurtenissen die ogenschijnlijk niet met elkaar verbonden leken tot plots één en ander in elkaar klikte. En ook al ligt er nog heel wat ander schrijfwerk op mij te wachten, die woorden moeten er eerst...

This item is not available in English.

Aan de slag met je sterktes: van talent spotten tot job craften

Jun 11 12

Aan de slag met je sterktes: van talent spotten tot job craften

Een instrument waar ik, net als veel collega’s, graag mee werk is de Strengthsfinder. Een test waarmee je je sterke punten opspoort. Het invullen daarvan is echter pas het begin. Vaak is er extra ondersteuning nodig om de dynamiek of het samenspel tussen sterke punten te leren begrijpen en te verdiepen. Pas dan wordt iemands kernpatroon duidelijk en begint de meerwaarde van de tool zich echt te tonen.

Ook de vertaling naar de werkcontext blijkt voor mensen niet altijd meteen evident, maar ook die is belangrijk, wil je je talent echt ‘in actie’ kunnen brengen. Daarbij helpt jobcraften: je werk toesnijden op je kwaliteiten. Hieronder benoem ik een stappenplan voor het hele proces: van 'spotten' tot 'craften'.

This item is not available in English.

Workshop 'Met MPA naar Solution Focused Coaching kijken'

Mar 29 12

Workshop 'Met MPA naar Solution Focused Coaching kijken'

Solution Focused Coaching (SFC), of oplossingsgericht werken, biedt coaches een schitterend arsenaal aan tools om te interveniëren. Het mooie is dat ze zowel op een luchtige als op een diepgaande, intense manier gebruikt kunnen worden. Het is echter vooral de ervaring en diepgang van de coach die daarin bepalend is. Het gaat dus over veel meer dan technieken.

This item is not available in English.

Talent ontstrikken ... coachen op een eigen handleiding

Feb 13 12

Talent ontstrikken ... coachen op een eigen handleiding

Onder meer geïnspireerd door het pionierswerk van mijn collega Luk Dewulf integreerde ik de laatste jaren stapsgewijs het talent-denken in mijn coachings.

Natuurlijk was dat geen digitaal (on/off) proces. Het sijpelde heel geleidelijk mijn werk binnen en af en toe voel ik een nieuwe reeks domino-steentjes omvallen. Op een van die momenten – het was net na de afronding van een geslaagd coachtraject – ontvouwde zich de metafoor van de handleiding en de koffer met talent.

This item is not available in English.

Praktijknetwerken, samen leren in de zorg

Oct 18 11

Praktijknetwerken, samen leren in de zorg

In september 2011 is voor het vierde jaar een praktijknetwerk van een 9-tal pilots afgerond in de gehandicaptenzorg. Op 12 september werd dit gemarkeerd met een landelijk congres voor de sector. Tijdens deze dag deelden de nieuwe lichting pilots hun ervaringen en nieuwe kennis met...
previous
1 2 3
next