Inspirationblog

Found one post in category "" Remove selection filter from Netherlands Remove selection filter by "Mara Spruyt" Remove selection filter

This item is not available in English.

Hoe ga je om met niet weten?

Mar 29 16

By: Mara Spruyt - profile | Category: Inspiration
Hoe ga je om met niet weten?

Als je de vragen leeft, leef je misschien langzaam maar zeker, zonder het te merken, op een goede dag het antwoord in [*]. Tegenstellingen van alledag Verlaten winkelpanden met kapotte ruiten, afval en slapende mensen in de portieken. In een taxi rijd...