HomeInspiration › article

Hoe talenten werken

By: Marianne van Woerkom, Michelle Dirksen, Christina Meyers, Mara Spruyt 2 111976679121 Mara Spruyt, Nina Timmermans - ; Source: Tijdschrift Positieve Psychologie, oktober nr. 1, p.74-78   10-26-2015

This page is not available in English - View in Dutch:

Sterke punten zijn zo verbonden met het natuurlijke gedrag van een persoon dat mensen er zich dikwijls niet eens bewust van zijn (‘dat doe je toch gewoon?’). Organisaties en medewerkers zijn vaak eerder geneigd zich te richten op hun zwakke punten als ze hun prestaties willen verbeteren. Inzichten uit de positieve psychologie duiden er echter op dat het juist heel productief kan zijn om te focussen op sterke punten. Het gebruiken van sterke punten gaat gepaard met positieve emoties, beter functioneren en innovatief gedrag (Van Woerkom & Meyers, 2015).

 

Medewerkers die zich ondersteund voelen bij het aanpakken van hun werk volgens hun eigen talenten blijken beter om te kunnen gaan met werkbelasting en verzuimen minder vaak (Van Woerkom, Bakker & Nishii, 2015). Verder blijken studenten die gestimuleerd worden om meer gebruik te maken van hun persoonlijke kwaliteiten actiever in hun persoonlijke ontwikkeling te gaan investeren in vergelijking tot studenten die gestimuleerd worden om hun zwakke punten te verbeteren (Meyers, Van Woerkom, De Reuver, Bakk, & Oberski, 2015).

 

Interventies kunnen medewerkers helpen zich meer bewust te worden van hun eigen sterke punten en kunnen het gebruik en de ontwikkeling van deze talenten stimuleren (Quinlan et al., 2012). In dit artikel gaan we in op een onderzoek naar de werkzaamheid van een sterke-puntenworkshop in twee verschillende organisaties, een vereniging van basisscholen en een uitzendorganisatie.

 

Dit artikel verscheen in het nieuwe Tijdschrift Positieve Psychologie.