HomeKS Library › article

Participatie gaat om ‘de mensen serieus nemen’

By: Joep 15 1 111885879459 Joep Schuermans, Kris Snick 111887767978 Kris Snick - ; Source: Kessels & Smit, The Learning Company   11-22-2021

This page is not available in English - View in Dutch:

Participatie is geen mode-begrip. Het is er altijd geweest. Waarom het thema vandaag vaker en vaker benoemd wordt, is omdat het ook echt inspeelt op een behoefte van mensen en organisaties, enerzijds naar duurzaamheid in wat we doen maar ook in de zoektocht naar zingeving. Mensen willen zich betrokken en verbonden voelen met datgene wat er beslist wordt en een impact heeft op hun leven. Wat is participatie eigenlijk? Wanneer kies je wel of niet voor participatie? En waarom dan? Kessels & Smit collega Joep Schuermans interviewde collega Kris Snick die in zijn werk vaak de vraag krijgt om participatietrajecten te begeleiden.