Punch 111956465829

Een visie op leiderschap: leidinggeven aan krachtig werkzame netwerken in de fabriek

This page is not available in English - View in Dutch:


Leidinggeven aan teams die steeds meer ruimte en verantwoordelijkheid krijgen om met elkaar hun eigen werk in te richten. Hoe doe je dat op zo’n manier dat ze samen ook goede resultaten bereiken? Vanuit welke visie op leiderschap is dit bij Punch Powertrain vormgegeven en wat zijn daarin belangrijke principes? In deze blog vertellen we waar we vandaag staan op dat vlak en kijken samen met een aantal mensen van Punch Powertrain naar hoe dit proces gelopen is. Ook onderzoeken we hoe het zich nog verder kan ontwikkelen ten dienste van de organisatie en de mensen die er werken. Belangrijk om als lezer van deze blogreeks te weten is dat Punch Powertrain momenteel in een moeilijke tijd zit en samen met haar mensen een grote herstructurering doormaakt. In overleg met de betrokkenen kiezen we ervoor deze blogreeks (die wat eerder in de tijd speelt), toch te plaatsen. De blogs geven namelijk informatie over het creëren van betrokkenheid. En juist dat is in deze periode van belang, om om te kunnen gaan met de situatie.

 

We werken in omgekeerde volgorde

Een goed veranderproces laat zich vooraf niet makkelijk vangen in een stappenplan. “De brug bouwen terwijl je erover loopt” is een gevleugelde uitspraak die ons op momenten van zoeken en ploeteren in dit traject vaak soelaas bracht en brengt. Door het maken van deze blogreeks ontdekken we dat het expliciet op de kaart zetten van een visie op leiderschap veel later is gebeurd dan dat we zijn gaan bouwen aan dat leiderschap. In veel verandertrajecten start je hiermee en ga je vervolgens bouwen. Het leidinggevend kader van de Productie bij Punch Powertrain is telkens mee in de actie en het experiment gestapt. Op reflectiemomenten lukt het dan steeds beter om te zien en te voelen wat werkt, wat niet werkt en wat de volgende stap is.

 

Een verhaal over leiderschap geeft richting en werkt verbindend

Ondanks de organische manier waarop het leren leidinggeven aan Continue Verantwoordelijke Teams vorm krijgt, ontstaat op een bepaald moment de behoefte om losse eindjes aan elkaar te knopen en het verhaal van leidinggeven bij Punch explicieter te maken. Zodat elke leidinggevende zich kan verbinden aan de visie, kan onderzoeken wat die voor het eigen leiderschap betekent. Kan ervaren waarin er nog leren en ontwikkelen nodig is. Zo’n verhaal helpt ook om telkens na te gaan wat er nu gevraagd wordt van het collectief. Want krachtige netwerken bouwen in de fabriek, waarin alle collega’s vanuit eigenaarschap en verantwoordelijkheid aan het resultaat werken, doe je niet in je eentje. “Verbindend Leiderschap” is de vlag waaronder we één en ander samenbrengen. Als leidinggevende in verbinding met jezelf, met de ander en samen met de taak waar je aan te werken hebt.

 

Als de baas het niet meer zegt…

We nodigen Marc de Wind (Chief Operations Officer) en Koen Morrhey (Talent manager) uit om te vertellen over de visie op leiderschap die ontwikkeld is bij Punch Powertrain. Voor Marc de Wind betekent leiderschap ontwikkelen dat je bouwt aan een context waarin mensen met elkaar die dingen bespreekbaar kunnen maken die nodig zijn om een volgende stap te maken. Hij zegt hierover: “Als je gelooft in maximale eigen verantwoordelijkheid dan moet je de traditionele benadering van ‘de baas zegt wat er moet gebeuren en het team voert uit’ uiteraard los laten en moet je op zoek naar een context waarin zaken bespreekbaar worden gemaakt in feite zonder hiërarchie.”

 

Eerst een goede selectie en daarna leren door te doen

Koen Morrey geeft aan hoe deze manier van leidinggeven ontwikkeld kan worden: “Eerst en vooral is het belangrijk dat mensen leidinggevende kunnen worden vanuit hun kracht. Je moet bijvoorbeeld graag met mensen omgaan. Hier gaan we dan ook uitgebreid op in op het moment dat iemand zich kandidaat stelt voor een leidinggevende rol. Daarnaast zijn er ook een aantal vaardigheden die je als leidinggevende nodig hebt en die je via coaching, opleiding en oefenen onder de knie kan krijgen. Het is belangrijk dat we nieuwe leidinggevenden hierin goed ondersteunen zodat ze zich snel comfortabel genoeg voelen in hun nieuwe rol om zichzelf te kunnen zijn.”

 

Een goede babbel op het werk en ‘AB-dagen’ als plek voor het goede gesprek

Wanneer je start in een  leidinggevende rol bij Punch Powertrain, zijn er opleidingen en is er coaching. Een belangrijk deel van het leren vindt plaats in interactie met collega’s tijdens het werk. Zij helpen om te zien waar je op je best bent en hoe je kunt bijdragen aan het geheel. Koen Morrey: “De informele momenten zijn belangrijk. Bijvoorbeeld dat mensen goede voorbeelden zien, bij elkaar terecht kunnen om te sparren of voor een goede babbel. Daarnaast zijn er de meer georganiseerde momenten zoals de ‘AB-dagen’ en intervisiesessies”.

 

De ‘AB-dagen’ zijn tweedaagse bijeenkomsten die eens per kwartaal plaatsvinden. In totaal zijn hierbij 15 leidinggevenden van de fabriek aanwezig. Samen kijken zij naar de manier waarop het leidinggeven aan de teams hen af gaat. De naam van deze dagen is te danken aan de locatie waar zo’n bijeenkomst enkele keren heeft plaatsgevonden, namelijk Alden Biesen (“AB”). Marc de Wind: “We kijken op die dagen naar wat er van ‘buiten’ op ons af komt, wat er van ‘binnen’ (dus uit de teams) op ons af komt en daarna proberen we daar gezamenlijk chocola van te maken. Een mooi voorbeeld is de output van de laatste AB-dagen in september 2018 waar we een tegeltje van gemaakt hebben:

 

Een stevige fabriek in onzekere tijden maken we door…

  • Met één verhaal naar buiten te komen
  • Transparant te zijn over de onzekerheid die er is en mag zijn
  • De klant steeds in beeld te houden
  • Flexibel en slim om te gaan met ieder productieniveau wat nodig is
  • Zorgvuldig en in de juiste volgorde te communiceren
  • Prioriteiten in contact met elkaar af te stemmen

 

We noemen de AB-dagen ook wel ‘de plek voor het goede gesprek’. Het programma bestaat niet uit ‘modules’ en er is geen ‘stof’. We gebruiken de bijeenkomsten om op een productieve manier dát met elkaar te bespreken waar het om draait. Voor mij zijn die AB-dagen een voorbeeld van hoe het komende jaren zou kunnen gaan: met z’n allen, zonder hiërarchie, kijken naar de input, naar elkaar luisteren, elkaar bevragen en gezamenlijk komen tot een kader en bijbehorende afspraken en besluiten.”

 

Het leiderschap groeit

Marc de Wind en Koen Morrey zien dat het leiderschap binnen Punch Powertrain zich ontwikkelt. Zij zien dit bijvoorbeeld aan:

  • Marc: “Ik zie dagelijks zaken in de teams en tussen de teams gebeuren waar het ‘hoger management’ niet meer aan te pas hoeft te komen. De kwaliteit van de besprekingen en de besluiten is zo hoog dat een leidinggevende niets hoeft toe te voegen. Behalve misschien ‘dank je wel’.
  • Koen: “Je merkt dat leidinggevenden een stuk steviger en meer matuur in hun rol staan dan vroeger. Zij nemen het menselijke aspect veel sterker op, zonder dat dit ten koste gaat van andere managementtaken. Zij kunnen makkelijker omgaan met ambigue situaties, stellen mensen gerust en lossen zelf conflicten op. Bij dit soort activiteiten speelden enkele jaren geleden HR en het management een grotere rol.”
  • Marc :“Ook op momenten dat we vervelende dingen moeten vertellen  -zoals tijdelijke Economische Werkloosheid- zie ik dat dit op twee niveaus lager wordt gemanaged dan drie jaar geleden. Enkele jaren geleden was ik hier zelf voor in de lead. Nu zijn het de Team Supervisors die dit proces trekken en de communicatie vormgeven. En zij doen het eigenlijk veel beter!”

 

Koen geeft aan dat externe lesgevers dit beeld bevestigen. Van hen horen we regelmatig dat ze verbaasd zijn dat we er, ondanks de sterke groei, toch in blijven slagen sterke leiders te vinden en te laten doorgroeien.

 

Stevige leidinggevenden dragen bij aan een plek waar ieder ‘fluitend naar het werk’ kan gaan

In totaal is Punch Powertrain nu zo’n 6 jaar bezig met Continue Verantwoordelijke Teams en het ontwikkelen van leiderschap dat daar voor nodig is. Marc en Koen concluderen dat ze goed op weg zijn en al heel veel hebben bereikt. Marc: “We staan er misschien te weinig bij stil. Wij vinden het nu heel vanzelfsprekend dat een heleboel zaken op “lagere” (eigenlijk is dat dus niet “lager” maar “het juiste”) niveaus plaatsvinden met een veel hogere kwaliteit en acceptatie. Terwijl dit voor een buitenstaander verbazend en erg mooi is.” Koen: “Het is voor mij glashelder dat de kwaliteit en de kracht van het leiderschap een bepalende invloed heeft op mensen en of zij al dan niet ‘fluitend naar het werk’ kunnen komen. De kracht van ons leidinggevend team heeft er voor gezorgd dat we als organisatie de enorme uitdagingen van de voorbije jaren hebben aangekund. En daardoor heb ik ook het vertrouwen dat we de volgende uitdagingen zullen blijven aankunnen.”