HomeInspiration › article

De onderstroom boven tafel

This page is not available in English - View in Dutch:

Benutten van verschillende opvattingen in verandertrajecten

Hoe komt het dat medewerkers en leidinggevenden steeds sceptischer staan ten opzichte van organisatieveranderingen? De verklaring ligt in een groeiende kloof tussen de formele bovenstroom: de organisatie als afzender van de veranderingen, en
 de échte organisatie in de informele onderstroom.

Elke organisatie kent twee stromen: in de bovenstroom of de formele organisatie bevindt zich de interne aansturing en de bedrijfsvoering van de organisatie. Visiedocumenten, jaarplannen en spreadsheets, regels, procedures, werkverdeling, prestatiecontracten, rapportagelijnen, financiën en producten zijn de zichtbare opbrengsten van deze bovenstroom. Maar er is ook een onderstroom: de veel minder tastbare realiteit van gemor, gesprekken en rituelen. In de onderstroom ontstaan ook ideeën, plannetjes en werkwijzen die vernieuwend zijn. Er is in de onderstroom veel informatie te vinden over wat werkt en wat niet, wat de werking in de dagelijkse praktijk is van plannen die in de bovenstroom zijn gemaakt.

In bijgaande brochure wordt een aanpak beschreven die K&S Verandersom al meerdere jaren met succes heeft begeleid binnen verschillende organisaties. Deze aanpak is er op gericht de beide stromen zoveel mogelijk met elkaar te verbinden waardoor diversiteit en variatie ontstaat in het denken en handelen in verandervraagstukken. Wanneer mensen leren van elkaars ideeën, verhalen, percepties en ervaringen ontstaat de betrokkenheid en beweging die van belang is bij het succesvol veranderen.