Schermafbeelding 2016 12 01 om 09.58.00

De impact van een kort leertraject gericht op talentontwikkeling

This page is not available in English - View in Dutch:


Naar aanleiding van een kort leertraject deden we een impactonderzoek onder de 26 deelnemers. Het doel van dit onderzoek was nagaan in hoeverre de workshop leidde tot concrete opbrengsten in het werk van de deelnemers.

Twee bijeenkomsten en een talentenscan

De workshop was bedoeld voor ondersteuners in een projectorganisatie. In twee bijeenkomsten brachten 26 deelnemers hun talenten in kaart en bedachten ze een klein experiment om te gaan doen in het werk. Het doel was om door het leren kennen van hun talenten deze meer in te kunnen zetten in hun werk. Om daarmee de werkprestaties én de samenwerking tussen de ondersteuners en de consultants met wie ze werken, te verbeteren.

Een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek

We gebruikten een combinatie van kwantitatief onderzoek (respons van 60%) en kwalitatief onderzoek (interviews met 6 deelnemers). De success case method zoals ontwikkeld door Robert O. Brinkerhoff was leidend. De vragenlijst gebruikten we om de eerste impact in kaart te brengen. In de interviews spoorden we verhalen van deelnemers op.

De workshop leidde tot zelfvertrouwen en bij een kwart van de deelnemers tot impact

Bij het merendeel van de deelnemers heeft de workshop bijgedragen aan meer zelfvertrouwen of bewustwording van eigen talenten. In elk geval een kwart van de deelnemers wist ook werkelijk impact te bereiken in het werk. Voorbeelden van concrete acties in het werk zijn invloed nemen op het takenpakket en initiatief nemen om een agenda op te stellen.

 

De eerste stap is gezet. Nu: doorgaan!

Er zijn nog veel kansen om deze opbrengsten te bestendigen en verder te brengen. Het onderzoek gaf hiervoor diverse concrete aanknopingspunten. Bijvoorbeeld door één-op-één coaching of intervisie aan te bieden; door te zorgen voor waardering, erkenning en zichtbaarheid van het werk  van de deelnemers en door te werken aan de ontwikkeling van de groep projectassistenten als team. Ook zouden de managers kunnen nagaan hoe zij nog meer kunnen bijdragen aan de ontwikkeling.