HomeInspiration › article

De basis van talentontwikkeling

By: Eefje Teeuwisse, Nina Timmermans, Carmien Brys - ; Source: Talent College, http://www.talentcollege.nl/   03-24-2013

This page is not available in English - View in Dutch:

We zien, horen en lezen de laatste paar jaar steeds meer over talentontwikkeling. Waar lange tijd iedere organisatie investeerde in een competentiehandboek en bijbehorend functieprofiel, zijn we overgestapt op talentmanagers en talentprofielen. Waar komt deze beweging vandaan? Wat is een talent eigenlijk? En hoe helpt het talent-denken om anders naar jezelf, je omgeving en je werkprocessen te kijken? In dit artikel verkennen we de basis van talentontwikkeling.