proceskunde een pleidooi voor werken met aandacht 111924586264
HomeBookstore › book

Proceskunde, een pleidooi voor werken met aandacht

By: Aart Goedhart, Barbara van der Steen - ; Publisher: Kessels & Smit Publishers   04-08-2016

This page is not available in English - View in Dutch:

Wie kent het niet? De plannen staan op papier, de mijlpalen zijn benoemd en de afspraken gemaakt. En toch vlot het proces niet. Iedereen beweegt een andere kant op en de besluitvorming stagneert. Herkenbaar zijn vast óók de momenten dat het opeens wél werkt. Er ontstaat een vliegende start, er is energie en mensen weten elkaar te inspireren tot experimenten. Zowel in de eerste als in de tweede situatie is het lastig om aan te wijzen wat precies de stagnatie of de flow veroorzaakt.

Proceskunde, een pleidooi voor werken met aandacht gaat over de ongrijpbare kant van samenwerken, organiseren en ontwikkelen. Proceskunde levert geen tien stappen naar succes, of een plan dat we maken als leidinggevende, professional of in ons persoonlijke leven. De auteurs reiken een zienswijze aan die recht doet aan de dynamiek tussen mensen, datgene wat zich ín het proces voltrekt. Deze zienswijze noemen zij het proceskundig perspectief. Het is een pleidooi voor werken met aandacht, in plaats van grijpen naar een oplossing of aanpak.
 
Het boek is bedoeld voor externe en interne adviseurs, projectleiders, managers, bestuurders en trainers die hun procesgerichte aandacht willen verdiepen. Voor hen die interesse hebben in de dynamiek in verschillende vormen van samenwerking.

Aan de orde komen vragen als: de procesdimensie bij samenwerken, wat is dat? En van wie zijn processen? Hoe verhoudt de procesdimensie zich tot de inhoud en de gewenste doelen? Wat betekent het voor mijn rol in het werk?  Wat betekenen woorden als ‘aandacht’, ‘intuïtie’ en ‘open waarnemen’ voor mij? 

Met dit boek kan de lezer zelf op onderzoek gaan in de eigen werkpraktijk en dagelijkse beroepsuitoefening. Met een palet aan inspiraties kan de lezer de route kiezen die op dat moment voor hem of haar relevant en ondersteunend is.