mijnbaaskiest2
HomeBookstore › book

Mijn baas kiest voor mijn talent

By: Luk Dewulf, peter 111976675424 Peter Beschuyt - ; Publisher: LannooCampus   06-17-2014

This page is not available in English - View in Dutch:

Hoe ga je met je medewerkers in gesprek over talent?

Hoe hou je de resultaten voor ogen?
Hoe verbind je talentontwikkeling met outputmanagement?

In Mijn baas kiest voor mijn talent gaan Luk Dewulf en Peter Beschuyt in op deze en andere vragen.

Ze reiken je handvatten aan om met talent in je organisatie aan de slag te gaan. Daarbij putten ze uit de inzichten die jarenlang veldwerk bij uiteenlopende organisaties in de profit- en non-profitsector heeft opgeleverd. Bovendien introduceren ze het concept van circulair output management. Een nieuw en eenvoudig perspectief op het maken van afspraken over resultaten bij medewerkers, dat tegelijkertijd alle ruimte geeft voor talentontwikkeling. Daarmee is dit boek hét opstapje naar schitterende resultaten met gelukkige medewerkers!