robert van noort - favoriete werkvormen
HomeBookstore › book

Favoriete werkvormen

By: Robert van Noort - ; Publisher: coproductie van NVO2 en vakuitgeverij Performa Human Resources Information, Den Haag/Driebergen, 64p., 2004, ISBN 90-76834-28-8.   11-29-2004

This page is not available in English - View in Dutch:

'Favoriete Werkvormen' is eigenlijk bedoeld voor opleiders, trainers en adviseurs, die dagelijks kennis en ervaringen overdragen op groepen in het kader van veranderende organisaties. Maar het boek bevat ook zeer bruikbare tips voor anderen, bijvoorbeeld managers, die met enige regelmaat voor een groep staan en wel eens wat anders willen dan de klassieke werkvorm. Rond elk van de drie thema's kennismaken, veranderen en persoonlijke ontwikkeling zijn acht verrassende, creatieve en vooral bruikbare didactische werkvormen geselecteerd die favoriet zijn onder human resources development professionals. 

Deze werkvormen zijn in de loop der jaren door leden gepubliceerd in het NVO2- tijdschrift 'Leren in Ontwikkeling'. De rubriek 'Favoriete Werkvorm' is de succesvolste van alle ingredienten. Alle werkvormen voor deze uitgaven zijn door de auteurs geactualiseerd.