HomeInspiration › article

Boekbespreking 'Leren in tijden van tweets, apps en likes'

By: Mariel Rondeel 111976679041 Mariël Rondeel - ; Source: O+G, http://www.onderwijsengezondheidszorg.nl/   03-16-2017

This page is not available in English - View in Dutch:

Dit tweede boek van Joitske Hulsebosch en Sibrenne Wagenaar verscheen in oktober 2016. Zij werken samen in Ennuonline en verzorgen leergangen, interactieve webinars en lezingen over leren en veranderen met sociale media en technologie. Daarnaast ontwikkelen en faciliteren ze maatwerktrajecten in organisaties rondom online en blended leren.

 

Ging de aandacht volgens de auteurs een tijd geleden vooral uit naar social media tools en toepassingsmogelijkheden (zie hun eerste boek “En nu online... sociale media voor professionals, organisaties en trainers”), nu komt het aan op het ontwikkelen van een strategie om technologie in te zetten voor het verbeteren van organisatieresultaten en innovatie. Het boek biedt inspiratie voor het formuleren van een eigen visie op sociale technologie voor leren en werken.

 

De auteurs schetsen hoe het vakgebied van leren en ontwikkelen verandert onder invloed van technologie en welke nieuwe rollen dat vraagt van leerprofessionals. Hun conclusie: we kunnen niet meer om technologie heen. Leerprofessionals moeten vooroplopen als het gaat om slim werken en leren. Pas dan kun je geloofwaardig anderen daarbij ondersteunen.

 

Lees verder:

 

Dit atikel verscheen in O+G, nummer 2, maart 2017.