webLNPO 111970986004 1 111960775979

Appreciative Inquiry Lerend Netwerk rond Positief Organiseren

This page is not available in English - View in Dutch:


Leren hoe je via Appreciative Inquiry aan vernieuwing kunt bouwen? En tegelijkertijd werken aan een concreet project in je organisatie gericht op het versterken van welbevinden en floreren - gebruik makend van de inzichten van Positieve Psychologie?

 

In november beginnen we, samen met onder meer Saskia Tjepkema, Luc Verheijen en Luk Dewulf, met een Appreciative Inquiry Lerend Netwerk rond Positief Organiseren. Een soort leergang en community of practice tegelijk: leren van en met elkaar én van docenten zoals AI-expert professor Ron Fry.

 

Wat startte als een netwerk rond Positief Onderwijs breidt zich nu uit tot andere organisaties, op verzoek van geïnteresseerden. En omdat ook de deelnemers uit het onderwijs merken dat uitwisseling met een bredere groep veel inspiratie oproept! Voor meer informatie kun je gerust contact opnemen. Of kijk op onze site: https://www.lerendnetwerk-positieforganiseren.org/