HomeInspiration › article

Leren door proberen: experimenten in het werk

By: saskia tjepkema copy1 111990526368 Saskia Tjepkema - ; Source: Gijbels, D. & Raemsdonck, I. van (red.) Develop: leerpotentieel van de werkplek. No. 3, p. 35-41. Houten: Springer   11-16-2010

This page is not available in English - View in Dutch:

Door jaren van onderzoek is er inmiddels een redelijk goed inzicht in de factoren die belangrijk zijn om te kunnen leren op en van het werk (zie bijv. Van Woerkom & Poell, 2010; Ellstrom, 2001).  Veiligheid om fouten te kunnen maken, ruimte voor het uitproberen van nieuwe aanpakken, ondersteuning van collega’s, een sterke drive om goede prestaties neer te zetten en om de eigen aanpak te variëren zijn voorbeelden van zaken waarvan we weten dat ze helpen om van de werkplek een leerplek te maken. Het zijn ook stuk voor stuk factoren die zich niet zonder meer laten ‘implementeren’. Tenminste, niet in zijn algemeenheid…

 

Werken en denken in ‘experimenten’ biedt meer ruimte voor het creëren van zo gunstig mogelijke omstandigheden voor werkplekleren. Met een experiment construeer je een min of meer afgeschermde context - qua tijd, mensen en het deel van de organisatie dat betrokken is - waarin het eenvoudiger is om recht te doen aan de condities waarvan we weten dat ze gunstig zijn voor leren. Anders gezegd: in een bepaald team gedurende een vastgestelde periode rondom een specifiek onderwerp werken aan zaken als ‘het reflecteren op fouten’ is makkelijk dan in een hele organisatie een reflectief klimaat proberen te implementeren...

 

Dit artikel gaat over het bevorderen van werkplekleren door te werken met experimenten. Via een praktijkvoorbeeld geven we inzicht in de manier waarop je leren op de werkplek kunt bevorderen door ‘gericht uitproberen’.  En hoe je hierbij zowel individuele leeropbrengsten kunt behalen als voordelen voor de organisatie, omdat het een bijdrage levert aan vernieuwing van werkprocessen.