untitled1

Waarden als startpunt voor ontwikkeling: conferentie op 14 - 16 april

This page is not available in English - View in Dutch:


De Vlaamse Bond Zonder Naam is vijftig jaar jong, en organiseert in het kader daarvan een nationale waardenpeiling. De organisatie werd ooit bekend omwille van zijn spreuken maar is vandaag de dag een jonge & bruisende organisatie met veel initiatieven op het gebied van maatschappij-ontwikkeling: 'BZN is overtuigd dat 'waarden' de inspiratie zijn voor individuele en maatschappelijke verandering. BZN ontwikkelt daarom, vanuit de grondhouding 'no one claims, everyone supports',  pluralistische initiatieven en samenwerkingsverbanden die het beste in mensen versterken. BZN vertaalt waarden naar concrete acties met focus op de eigen omgeving.' Zo omschrijven ze het zelf.

 

Waardenpeiling in Vlaanderen

Vanwege deze focus op waarden heeft de BZN in samenwerking met internationaal auteur Richard Barrett een nationale waardepeiling opgezet. Meer dan 8000 vlamingen hebben die vragenlijst ondertussen ingevuld. En de resultaten geven een antwoord op o.a. deze drie vragen:

  • Welke 10 waarden vindt de Vlaming persoonlijk het belangrijkste?
  • Welke 10 waarden herkent de Vlaming vandaag in de samenleving?
  • Welke 10 waarden vindt de Vlaming het belangrijkste voor de toekomst?

 

De resultaten worden bekendgemaakt op donderdag 15 april in Antwerpen. Onmiddellijk gevolgd door een gesprek met alle partijvoorzitters van de Vlaamse politieke partijen. En de resultaten zijn interessant. Noemen mensen andere waarden als ze ouder worden? Noemen West-Vlamingen andere waarden dan Limburgers?  Een tip van de sluiter oplichten kan nog niet, maar de resultaten leveren veel gespreksstof op.  Ook in de pers zal er ruim aandacht worden besteed aan de bekendmaking van de resultaten.

 

Conferentie rondom waarden

Rond deze gebeurtenis heeft de Bond zonder Naam een prachtige conferentie opgezet.
Het begint op dinsdag 13 april met de voorstelling  van het “World Book of Happiness”, een prachtig project van Leo Bormans, hoofredacteur van Klasse, waarin hij aan wetenschappers over de gehele wereld de vraag heeft gesteld om op basis van het eigen onderzoek aan te geven wat geluk is.

Op woensdag 14 april gaan alle bijdragen over leren rond waarden: groeien naar een waardegedreven leergemeenschap. Een dag over waardegericht onderwijs met internationale experten.

Op donderdag 15 april staat de bekendmaking van de resultaten van de nationale waardepeiling centraal. Dan worden ook de 10 gemeenten voorgesteld waar gesprekken op het marktplein zullen worden gevoerd over waarden in het najaar van 2010.

Luk Dewulf zal zowel op woensdag 14 april als donderdag 15 april een rol spelen in het programma.

 

Inschrijven?

Je kunt je nog inschrijven voor deze mooie conferentie. Meer informatie krijgen en inschrijven kan via de website van de BZN