f 362

Snel bij kennis: innoveren in de 21e eeuw

This page is not available in English - View in Dutch:


 

Internet en mobiele communicatie verbinden de wereld tot één geheel. Daardoor kunnen de meeste mensen heel snel en gemakkelijk over kennis beschikken wereldwijd, waar het vroeger veel meer inspanning vergde om aan de juiste informatie te geraken. Zowel bedrijven als professionals krijgen in toenemende mate te maken met meer en meer complexe vraagstukken en situaties. Om zin te geven aan deze situaties en hierin beslissingen te nemen kunnen we niet langer terugvallen op ‘business-as-usual’. Immers, in deze complexe situaties is er geen of weinig sprake van voorspelbaarheid, en kunnen we in het beste geval beperkt teruggrijpen naar een voorgaande oorzaak- en effectinschatting. Inzetten op menselijke interactie, cultuur, innovatie en vertrouwen kan bedrijven dan helpen situaties in te schatten en ‘juiste’ beslissingen te nemen. Netwerkorganisaties winnen aan populariteit.

 

Toegang tot kennis

Organisaties kunnen aan innovatiekracht winnen – en dus competitiever worden – wanneer medewerkers zich in lastige vraagstukken kunnen vastbijten en beslissingen kunnen nemen over nieuwe problemen op een snelle en creatieve manier. In dit verband moeten medewerkers steeds toegang hebben tot de nieuwste informatie en kennis om deze aan te passen aan de nieuwe situaties om zo verandering en vooruitgang te boeken in snel veranderende en competitieve omgevingen. Zogenaamde kenniswerkers zijn de sleutels voor organisaties voor toekomstige groei en succes. Kenniswerkers als vormgevers van processen en initiatieven die de stroom van informatie en kennis verbeteren door te leren en kennisproductief te zijn.

 

Social media als een organisatorisch leermiddel

Een manier om deze kennisproductieve processen te stimuleren is het gebruik van social media. Social media staat voor alle tools en technieken die ontworpen zijn om informatie en kennis te verspreiden door middel van sociale online interacties. Bedrijven en organisaties moeten de mogelijkheden van organisaties omarmen omdat ze via deze instrumenten online gemeenschappen kunnen vormen of aansluiten bij bestaande netwerken rond kwesties die voor hen spelen in het omgaan met deze complexe situaties. Als gevolg daarvan worden bedrijven en hun medewerkers meer geïnformeerd, zijn ze beter op de hoogte, responsiever, innovatiever en meer klantgericht.

 

En sturen op engagement...

Echter, om volop de mogelijkheden van social media te grijpen, moet de bestaande heersende organisatiecultuur van hiërarchische controle en sturing voldoende veranderen om engagement en betrokkenheid  aan te moedigen en te belonen. En om ruimte te geven aan het werken in netwerken.

 

Intern en extern social media gebruik

Ik ben er van overtuigd dat we ons moeten richten op het ondersteunen van interne en externe social media-initiatieven. Interne initiatieven zijn – bijvoorbeeld – nodig om werknemers te leren hoe ze social media kunnen gebruiken als een instrument of techniek om informatie te delen en samen te werken, maar evengoed nodig om het topmanagement te ondersteunen in hun praktijken van verandermanagement. Externe initiatieven zouden gericht kunnen zijn op het samenwerken met verschillende stakeholders die de organisatie omringen door het co-creëren van bepaalde taken met de ambitie om een gewenste en waardevolle output te verkrijgen. Om dit te realiseren moeten bedrijven open en transparant – en dus betrouwbaar – worden om op die manier externe stakeholders aan te moedigen hun kennis te delen.