HomeInspiration › article

Ans Grotendorst in gesprek met Jan Taal

By: Ans Grotendorst - ; Source: O+G, Vakblad voor opleiders in het gezondheidszorgonderwijs, nummer 5, p. 6-8   09-02-2009

This page is not available in English - View in Dutch:

‘Iedereen kent wel iemand met kanker, van nabij of wat verder weg, of heeft er wellicht zelf ervaring mee. Hoewel de overlevingskansen van mensen met kanker in de loop der tijd sterk zijn verbeterd, gaat het nog altijd om een ingrijpende en confronterende ziekte, zowel in lichamelijk, mentaal als emotioneel opzicht. Voor de persoon zelf en ook voor de directe omgeving.
Imaginatie kan mensen met kanker helpen zichzelf te (her)vinden in de verwarring en ontreddering die de ziekte vaak veroorzaakt. Bij imaginatie gaat het om verbeeldingskracht, het gebruiken van innerlijke beelden. De verbeelding is de directe weg naar je innerlijke bronnen.’

 

Aan het woord is Jan Taal (59), coach, trainer, gz-psycholoog, eerstelijnspsycholoog en internationeel veel gevraagd gastdocent.1 In 1985 richtte hij de School voor Imaginatie op, trainingscentrum voor imaginatie-vaardigheden voor professionals. Jan zet zich in om imaginatie (geleide verbeelding) op vele werkterreinen toe te passen, van therapie en zorg tot en met HRD en organisatie-ontwikkeling. Ook is hij oprichter van de stichting Kanker in Beeld, vanwaaruit regelmatig manifestatiesen symposia worden georganiseerd. (...)