HomeInspiration › article

Bekwaamheid als basis voor kennis

By: Joseph Kessels - ; Source: Nivoz essay 28 - 9 - 2005   09-28-2005

This page is not available in English - View in Dutch:

Het onderwijs maakt een interessante ontwikkeling door. De aansluiting tussen de opleiding, het werkveld en de samenleving krijgt veel aandacht. De eisen die de samenleving stelt zijn hoog. De bekwaamheden van een toekomstige beroepsbeoefenaar zijn complex van aard. Niet alleen de vereiste complexe materiedeskundigheid is van belang, ook het vermogen om zelfstandig problemen op te lossen en de vaardigheid om met anderen samen te werken en te communiceren spelen een belangrijke rol in het geheel van factoren die iemand aantrekkelijk maken voor werk. Daarnaast vraagt de arbeidsmarkt niet alleen om mensen die hun vak goed onder de knie hebben, ze moeten ook zelfstandig kunnen handelen in nieuwe, ongewone probleemsituaties, kunnen reflecteren op wat zich voordoet en daaruit lering kunnen trekken voor wat nog komt. Het liefst zien we jonge mensen die het formele onderwijs afsluiten als zelfbewuste professionals, die weten wat ze willen, die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving en daarin hun eigen koers kunnen uitstippelen, waarbij ze hun hart kunnen leggen in het werk dat ze gaan uitvoeren. De vraag is of het onderwijs en de leraren op zo’n ruim pakket van eisen is toegerust.