HomeInspiration › article

Maatschappelijk Verantwoordelijke Business Schools. Management educatie ten behoeve van duurzame ontwikkeling.

By: Joseph Kessels - ; Source: Develop, nr. 3, 33-39.   05-27-2008

This page is not available in English - View in Dutch:

Welke rol kan management educatie spelen bij het bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen? Deze vraag past bij de groeiende belangstelling voor thema’s als duurzame ontwikkeling en bedrijfsethiek. De kritiek van progressieve managers en ethici op de klassieke business schools dat deze te weinig bijdragen aan de ontwikkeling van een verantwoordelijk leiderschap, heeft bij een aantal opleidingsinstituten geleid tot een zelfreflectie op de wijze waarop zij hun taak willen vervullen.