doorgeven

Waarom teams (soms) niet werken

This page is not available in English - View in Dutch:


Er is een sterk geloof in teams ontstaan de afgelopen jaren. Er heerst het idee dat het werken in teams ons creatiever en meer productief maakt. Bijna alle leiders roepen meteen dat ze teamgericht zijn en dat het team de beste vorm is ‘to get the job done’. In een recent artikel in Harvard Business Review stelt prof. Richard Hackman vraagtekens bij deze aanname. Een team is niet zomaar altijd de beste vorm om het werk aan te pakken... En we halen er ook niet altijd het beste uit.

 

Vragen om over door te denken

Zijn artikel zette me aan het denken. Hackman legt de vinger op de zere plek in een aantal gevallen. Door bijvoorbeeld de samenstelling van (met name) top teams aan de kaak te stellen: zit daar altijd iedereen in die erin moet zitten? Kennen de teamleden onderling elkaars kwaliteiten? En gebruiken ze die ook? Zijn ze onderling verbonden, zodat ze ook gebruik maken van die kwaliteiten? Wat is de rol van de coach? Interessante vragen die Hackman opwerpt en beantwoordt.

Zijn stuk benoemt een aantal patronen die ik in de praktijk vaak zie en waar we te vaak overheen stappen in organisaties. En vragen die we onszelf moeten durven te stellen.

 

Altijd een team?

De hamvraag is misschien wel: moet het wel in een team? Er is veel nodig om van een team een team te maken dat succesvol is. Dat gaat zelden vanzelf. Wanneer dat wordt nagelaten kan het ontbinden van zo’n ‘team’ zelfs leiden tot meer succes dan het in stand houden er van. Food for thought...!

 

Een samenvatting van het artikel van Hackman voeg ik toe.