HomeKS Library › article

In gesprek met Sibrenne Wagenaar

By: Ans Grotendorst - ; Source: Vakblad voor opleiders in het gezondheidszorgonderwijs, nr 2 / maart 2009, p.10-12   03-18-2009

This page is not available in English - View in Dutch:

Sibrenne Wagenaar is werkzaam als facilitator en adviseur op het gebied van leren in organisaties. Zij houdt zich vooral bezig met het stimuleren van collectief leren, leren van en met elkaar. Sibrenne: ‘Ik geloof sterk in leren als sociaal proces en dialoog, samenwerking en interactie zijn daarbij cruciaal. We leren door samen te werken, ervaringen te delen en nieuwe kennis te ontwikkelen. Ik heb gemerkt dat online tools heel ondersteunend kunnen zijn in werk- en leerprocessen. Mijn vraag daarbij is steeds: welke webtools werken goed in welk proces en hoe kan je dit proces in een organisatie ondersteunen? Ik probeer regelmatig een nieuwe webtool uit om ook mijn eigen werk- en leerproces goed vorm te geven.’ (...)