omslagvoorkant2

Nieuw landelijk competentieprofiel voor HBO MER-opleidingen

This page is not available in English - View in Dutch:


Onlangs was ik als projectleider bij de feestelijke presentatie van het nieuwe landelijke competentieprofiel voor HBO MER (Management, Economie en Recht). Het bestuur van het Landelijk Opleidings Overleg MER, alle 15 hogescholen met een MER opleiding, de werkveldcommissies: ze waren er allemaal. Het werd een levendige middag met zo'n 100 aanwezigen.

 

Reactie HBO raad

De voorzitter van de HBO Raad, Doekle Terpstra, kwam persoonlijk langs om het nieuwe profiel in ontvangst te nemen. Hij was vol waardering over de opzet:

  • Het aantal competenties is teruggebracht tot een hanteerbaar aantal van acht. 
  • De MER-beroepspraktijk is herkenbaar in de uitwerking van deze acht competenties. 
  • Het profiel legt een mooie link tussen de competenties en de Body of Knowledge.


Ook het proces kreeg een compliment: het gegeven dat er veel mensen betrokken waren uit zowel de onderwijs- als de beroepswereld vindt de HBO raad positief.

 

Kritische noten

Twee hoogleraren waren uitgenodigd tot een kritische reflectie op het profiel. Vanuit zijn rol als lector Governance bij Saxion Hogescholen hield prof. dr. Johan Wempe met name een pleidooi voor een grotere externe, maatschappelijke gerichtheid in de competenties. Sterker nog; hij bepleitte een bijdrage van het onderwijs aan het kennisdomein Governance (via Lectoraten en kenniskringen). Dat zou zowel de sector als de MER ten goede komen. 


Prof. dr. Joseph Kessels kaartte een dilemma aan. Enerzijds ziet hij dat uit het profiel een nadrukkelijke keuze voor competentiegericht leren spreekt. De opname van een BOK (met een variëteit aan kennisgebieden) kan er echter toe leiden dat scholen hier de legitimatie vinden om het onderwijs weer meer leerstofgericht in te richten en daarmee de verworvenheden van het competentiegerichte leren uit het oog te verliezen. Hij riep vooral het LOO MER op om het gesprek tussen docenten van de betrokken HBO-instellingen te organiseren vanuit de vraag: hoe vertaal jij dit profiel naar een competentiegericht curriculum?  


Slotspreker was pizzaketen-ondernemer Stoffel Thijs. Hij keek vanuit zijn werkervaring terug op de MER en hield een pleidooi voor een stevige kenniscomponent binnen een opleiding die de student verder veel ruimte biedt om zelf initiatieven te nemen.

 

Downloaden

Het nieuwe profiel is te downloaden via Internet. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen.