HomeInspiration › article

Bouwen van sterke teams - vuistregels voor waarderend faciliteren

By: Kemp van Ginkel - ; Source: S. Tjepkema & L. Verheijen. Van kiem tot kracht. Een waarderende benadering voor persoonlijke ontwikkeling en organisatieverandering. Rotterdam: Performa   03-08-2009

This page is not available in English - View in Dutch:

Stel je voor … dat mensen in werkteams mooie resultaten bereiken, krachtige werkwijzen gebruiken en gebruikmaken van elkaar expertise... en zich daar ook nog in ontwikkelen... wat zou er dan een golf van energie hoop, inspiratie, verdieping en succes in organisaties loskomen!


In dit hoofdstuk geef ik een schets van hoe je als facilitator zo’n werkelijkheid kunt stimuleren en helpen vormgeven middels het ‘waarderend faciliteren van teams’. Het gaat me om het ondersteunen van teams op een manier die:

  • start vanuit hetgeen het team van waarde vindt;
  • de nadruk legt op wat er wél werkt en hoe je dat kunt vergroten;
  • de sterke kanten, beleving en expertise van de teamleden als vertrekpunt neemt;
  • gezamenlijk laat leren van succes en daarmee op overtuigingenniveau verandering stimuleert.