HomeKS Library › article

Leren = Werken

By: Tjip de Jong, Simon van der Veer - ; Source: Intellectueel Kapitaal, jrg. 8, nr. 2, p. 18 - 23   03-07-2009

This page is not available in English - View in Dutch:

Het promotie-onderzoek van Tjip de Jong richt zich op de relatie tussen sociaal kapitaal, sociale netwerken en kennisproductiviteit. Vertrekpunt is het idee dat kennisontwikkeling en organisatieveranding worden gezien als sociaal proces, dat zich voltrekt op basis van de kracht van persoonlijke gedrevenheid van de individuen en hun onderlinge relaties. Wat is de relatie tussen die netwerken en het proces van kennisproductiviteit? Die vraag is onderzocht bij vijf middelgrote organisaties. Dit artikel doet verslag van een bijeenkomst waarin die organisaties terugkeken op de onderzoeksreis en conclusies en inzichten formuleerden.